BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Posiedzenie Komisji Budżetu Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr 30

odbędzie się w dniu 26-go września 2014 roku (piątek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27 (sala konferencyjna na parterze).

Proponowany porządek posiedzenia obejmuje następujące zagadnienia:
1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2014 rok.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie realizacji w 2015 roku zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1946B na odcinku Osobne-Śniadowo o długości 2800,00m” i upoważnienia Zarządu Powiatu do podejmowania wszelkich czynności niezbędnych w zakresie realizacji inwestycji.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie realizacji w 2015 roku zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1966B Wizna-Sambory-Sieburczyn-Rutkowskie-Burzyn-Pluty – do drogi 1834B na odcinku o nawierzchni brukowej Mocarze-Chyliny od km 0+0,0 -2+ 227,10 o długości 2,2271 km i upoważnienia Zarządu Powiatu do podejmowania wszelkich czynności niezbędnych w zakresie realizacji inwestycji.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podlaskiego z przeznaczeniem dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży.
5. Sprawy różne.

Data powstania: poniedziałek, 15 wrz 2014 08:11
Data opublikowania: poniedziałek, 15 wrz 2014 08:26
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 29 wrz 2014 07:59
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 738 razy