BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja dotycząca przeprowadzonego postępowania na opracowanie Programu Rozwoju Powiatu Łomżyńskiego do 2020 roku.

W wyniku przeprowadzonego rozeznania cenowego na opracowanie Programu Rozwoju Powiatu Łomżyńskiego do 2020 roku go siedziby Starostwa Powiatowego w Łomży wpłynęło 5 ofert:

1.1 EU-CONSULT Sp.z o.o. ul. Wały Piastowskie 1, 80-855 Gdańsk
1.2 ResPublic Sp. z o.o. 01-498 Warszawa, ul Podmiejska 5
1.3 Konsorcjum firm: Biostat Zdzisław Wolny, Biostat Piszczek , Wolny Sp.J., Instytut Badawczy IPC Agnieszka Kotlińska
1.4 ECORYS Polska Sp.z o.o. ul Łucka 2/4/6 ,00-845 Warszawa
1.5 SOEN PARTNERS sp. z o. o. 15-077 Białystok, ul Warszawska 34.

Po analizie dostarczonych dokumentów złożonych przez oferentów Komisja stwierdziła, iż trzech oferentów tj.: SOEN PARTNERS sp. z o. o., Konsorcjum firm: Biostat Zdzisław Wolny, Biostat Piszczek, Wolny Sp.J., Instytut Badawczy IPC Agnieszka Kotlińska, ECORYS Polska Sp.z o.o, nie spełniło kryterium w kategorii opracowanie min. 3 strategii/programów rozwoju powiatu, gminy, miasta o liczbie mieszkańców 45 tys. i większego bądź innej jednostki administracyjnej o wymaganej liczbie mieszkańców (województwo, subregion) – bowiem wykazane w dokumentacji opracowania trudno zakwalifikować to tejże kategorii. Zatem oferty te nie podlegały dalszej ocenie.

Komisja do dalszego etapu oceny zakwalifikowała oferty firm: EU-CONSULT Sp.z o.o. z Gdańska oraz ResPublic Sp. z o.o z Warszawy. Oferenci odpowiednio zaproponowali następujące kwoty brutto za wykonie usługi: 26.322,00 oraz 17.899,99 zł. Niestety kwoty te znacznie przekraczają kwotę zaplanowaną w budżecie na 2015 rok.

W związku z tym, iż głównym kryterium wyboru oferty była cena Komisja postanowiła nie wybierać żadnej z ofert ze względu na wysokość zaproponowanych kwot znacznie przekraczających założenia budżetu oraz ponownie rozeznać rynek w tym zakresie.
Data powstania: czwartek, 8 sty 2015 14:47
Data opublikowania: czwartek, 8 sty 2015 14:59
Data przejścia do archiwum: piątek, 16 sty 2015 12:16
Opublikował(a): Edyta Zawojska
Zaakceptował(a): Edyta Zawojska
Artykuł był czytany: 1162 razy