BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku

W związku z podjęciem Uchwały Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 7/22/2015 z dnia 25 lutego 2015 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych roku 2015 należących do właściwości powiatu łomżyńskiego informujemy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego następujące podmioty uzyskały dotację w obszarze:
1. W zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji:

- Fundacja Sztuk i Dialogu w zakresie realizacji zadania:
Ogólnopolski Konkurs Zespołów Kurpiowskich w kwocie 5.000 zł;

- Fundacja Sztuk i Dialogu w zakresie realizacji zadania:
Wydanie gawęd historycznych z 15 lat „Wieczorów pieśni patriotycznej z Muzeum Przyrody w Drozdowie” w kwocie 3.500 zł;

- Fundacja Sztuk i Dialogu w zakresie realizacji zadania:
Piosenka jest dobra na wszystko – cykl festiwali tematycznych w kwocie 3.000 zł;

Fundacja Sztuk i Dialogu w zakresie realizacji zadania:
Wystawa „Działalność sejmowa Adama Chętnika” w kwocie 3.000 zł;

- „JA i TY” Stowarzyszenie Ludzi Aktywnie Naznaczonych w zakresie realizacji zadania:
Festiwale obiektywie: „Muzyczne Dni Drozdowo-Łomża” & „Łomża, JA i TY” w kwocie 2.700 zł;

Podlaski Regionalny Fundusz Filmowy w zakresie realizacji zadania:
Rozwój widowni filmowej w Powiecie Łomżyńskim w kwocie 2.000 zł;

- Stowarzyszenie „Rodzice Dzieciom” Troski Specjalnej w Marianowie w zakresie realizacji zadania:
Spotkanie z okazji jubileuszu 15-lecia działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Marianowie w kwocie 2.000 zł;

- Towarzystwo Kultury Języka Oddział w Łomży w zakresie realizacji zadania:

Ogólnopolska konferencja językozawcza z cyklu "Językowa przeszłość i współczesność Mazowsza i Podlasia na tle innych regionów" w kwocie 1.800 zł;

- Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów w zakresie realizacji zadania:

- Działalność Biblioteki Naukowej ŁTN im. Wagów w kwocie 1.000 zł.


2. W zakresie upowszechniania kultury fizycznej:

- Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w zakresie realizacji zadania:
Prowadzenie Powiatowego Systemu Współzawodnictwa Sportowego Szkół Podstawowych i Gimnazjów w kwocie 22.000 zł;

- Powiatowe Zrzeszenie LZS w Łomży w zakresie realizacji zadania:
Realizacja Kalendarza Imprez Sportowych Powiatowego Zrzeszenia LZS w kwocie 12.000 zł;

- Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Sportu dla Wszystkich „Biegamy dla Zdrowia” w zakresie realizacji zadania:
Cykl Biegów – Biegając po Gminie Łomża 2015 w kwocie 1.000 zł.

3. W zakresie promocji i upowszechniania turystyki:

- Fundacja Sztuk i Dialogu w zakresie realizacji zadania:
Plener malarski – kultura łomżyńska pędzlem malowana w kwocie 2.500 zł;

- Stowarzyszenie Przyjaciół Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi w zakresie realizacji zadania:
Popularyzacja walorów turystycznych, przyrodniczych i krajobrazowych poprzez wydanie mapy turystycznej z okazji XX-lecia ŁPKDN w kwocie 2.000 zł;

- „JA i TY” Stowarzyszenie Ludzi Aktywnie Naznaczonych w zakresie realizacji zadania:
Album promujący walory Powiatu Łomżyńskiego w kwocie 1.000 zł;

- Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemia Łomżyńska w zakresie realizacji zadania:
Wydanie drukiem biuletynu informacyjnego (turystyka i kultura) w kwocie 500 zł.
Data powstania: piątek, 27 lut 2015 09:01
Data opublikowania: piątek, 27 lut 2015 09:06
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 9 mar 2015 09:26
Opublikował(a): Edyta Zawojska
Zaakceptował(a): Edyta Zawojska
Artykuł był czytany: 1382 razy