BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Zaproszenie na VII Sesję Rady Powiatu Łomżyńskiego

Serdecznie zapraszam na VII Sesję Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 26 czerwca 2015 roku (piątek). Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Początek sesji o godz. 13.00.


Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z VI Sesji Rady Powiatu.
4. Informacja Starosty o pracy Zarządu między sesjami.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz z wykonania budżetu Powiatu Łomżyńskiego za 2014 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Łomżyńskiego z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2018.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2015 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Związku Powiatów Województwa Podlaskiego.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia statutu Związku Powiatów Województwa Podlaskiego.
12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
13. Wolne wnioski.
14. Zamknięcie obrad.


Przewodniczący Rady
Jarosław Kulesza
Data powstania: czwartek, 18 cze 2015 11:52
Data opublikowania: czwartek, 18 cze 2015 11:54
Data przejścia do archiwum: piątek, 26 cze 2015 09:18
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 730 razy