BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Sprawozdanie z działalności Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży za rok 2014

Sprawozdanie z działalności Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży za rok 2014

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
REGIONALNEGO OŚRODKA KULTURY W ŁOMŻY
za 2014 rok


W roku 2014 Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży zrealizował następujące zadania i imprezy:

1. Zorganizowano wieczór poetycki Carpe Diem, 19 stycznia 2014 r.
2. Zorganizowano ,,Zimowe Ferie w ROK-u', 27-31.01.2014 r.
3. Zorganizowano Przegląd Teatrów Wiejskich i Obrzędowych Województwa Podlaskiego 2014, ROK Łomża, 21-22.02.2014 r.
4. Zorganizowano koncert Electric Light Orchestra Phil Bates, Łomża, 07.03.2014.
5. Zorganizowano koncert pt. ,,Muzyczne Przedwiośnie', Łomża, 14 marca 2014.
6. Zorganizowano koncert pt. ,,Lata 20, lata 30 – czyli jak w przedwojennym żydowskim kabarecie', Łomża, 22.03.2014.
7. Zorganizowano koncert Agnieszki Żemek i Grzegorza Sekmistrza pt. ,,Noc muzeów – nocna poezja', Łomża, 17.05.2014.
8. Zorganizowano XI Łomżyński Jarmark Wielkanocny - Targi Twórczości Artystycznej 2014, 06.04.2014.
9. Zorganizowano festyn pn. ,,Namiot międzynarodowy' podczas którego zorganizowano wystawę malarstwa pod hasłem ,,10 lat Polski w UE – region wczoraj i dziś', tematyczne konkursy plastyczne, występy zespołów działających przy ROK Łomża: Kapeli Kurpiowskiej, Zespołu Pieśni i Tańca ,,Łomża', Klubu Tańca Towarzyskiego AKAT, BioAcoustic i wokalistów Studia ROK. Miejsce: park Muzeum Przyrody w Drozdowie,
14 czerwca 2014.
10. Zorganizowanie szkolenia dla przedstawicieli instytucji kultury – cały rok.
11. Zespół Pieśni i Tańca ,,Łomża' występował na imprezach w kraju:
05.01.2014 r.- Oprawa mszy świętej w Kościele Zakonnym p.w. Trójcy Przenajświętszej, wykonanie kolęd przez dorosłą grupę Zespołu Pieśni i Tańca „Łomża”.
24.01.2014 r.- Koncert karnawałowy dla uczniów łomżyńskich szkół, Centrum Kultury przy Szkołach Katolickich.
24.01.2014 r. - pokaz taneczny grupy baletowej działającej przy Zespole Pieśni i Tańca „Łomża” podsumowujący I semestr zajęć.
27-31.01.2014 r. - organizacja i prowadzenie przez instruktora „Zimowych ferii w Rok-u” zajęcia tematyczne dla dzieci i młodzieży, w tym o tematyce folklorystycznej.
18.02.2014 r. - pokaz taneczny dwóch par dorosłych Zespołu Pieśni i Tańca „Łomża” podczas wernisażu fotografii „Słońcem malowane” w Galerii N.
07-12.04.2014 – warsztaty folklorystyczne w Serwach grupy starszej ZPiT „Łomża” i Reprezentacyjnego Polskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Wileńszczyzna” z Wilna w ramach współpracy transgranicznej Litwa-Polska.
16.05.2014 r. - lekcje tańców kurpiowskich dla dzieci ze SP z Małego Płocka.
18.05.2014 r. - udział solisty Zespołu Pieśni i Tańca „Łomża” w Regionalnym Przeglądzie Kapel, Śpiewaków i Gawędziarzy Ludowych Zbójna 2014 – II nagroda w kategorii solistów śpiewaków.
06.06.2014 r. - występ dziewczęcej grupy Zespołu Pieśni i Tańca „Łomża” podczas festynu ludowego w Zespole Szkół Specjalnych w Łomży.
07.06.2014 r. - udział Zespołu Pieśni i Tańca „Łomża” w paradzie Woj. Podlaskiego w Łomży. Występ finałowy w bloku Regionalnego Ośrodka Kultury.
14.06.2014 r. - występy grup Zespołu Pieśni i Tańca „Łomża” podczas Festynu pn. „Namiot Międzynarodowy” w parku Muzeum Przyrody w Drozdowie z udziałem delegacji zagranicznych.
15.06.2014 r. - udział grupy dorosłej Zespołu Pieśni i Tańca „Łomża” w XXI Ogólnopolskich Dniach Kultury Kurpiowskiej w Nowogrodzie – III nagroda w kategorii soliści, nagroda dla zespołu w kategorii interpretacji folkloru kurpiowskiego.
21.06.2014 r. - udział ZPiT „Łomża” w Paradzie Województwa Podlaskiego w Suwałkach.
23.06.2014 r. - lekcje pokazowe i pogadanki z uczniami Gimnazjum Katolickiego w Łomży.
24.06.2014 r. - pokaz taneczny dla rodziców klasy tanecznej działającej przy Zespole Pieśni i Tańca „Łomża” w ROK Łomża.
24.06.2014 r. - występ dla rodziców grupy baletowej i dziecięcej Zespołu Pieśni i Tańca „Łomża”.
09.08.2014 r. - udział dziewcząt z Zespołu w uroczystościach konsekracji w Katedrze.
18 – 22.08.2014 r. - bezpłatne warsztaty tańców regionalnych dla dzieci i młodzieży p.n. „Letnie spotkanie z tańcem”.
Wrzesień – październik - listopad - nabory do Zespołu Pieśni i Tańca „Łomża” - rozmowy z Dyrektorami szkół w Łomży, Piątnicy, Śniadowie, roznoszenie ulotek i plakatów, prezentacje multimedialne Zespołu, pogadanki z uczniami.
14.09.2014 r. - występ pary Zespołu Pieśni i Tańca „Łomża” podczas pokazów artystycznych Dożynek Diecezjalnych w Śniadowie oraz udział dziewcząt w składaniu symbolicznych darów.
19 – 20.09.2014 r. - prezentacja folkloru kurpiowskiego przez parę Zespołu Pieśni i Tańca „Łomża” podczas uroczystości powiatu Daugavpils na Łotwie.
02.10.2014 r. - pokazy folkloru kurpiowskiego, nauka piosenek i tańców w Oddziale dla dzieci miejskiej Biblioteki Publicznej w Łomży.
17 – 19.10.2014 r. - warsztaty taneczno-wokalnych dla dzieci i młodzieży Zespołu Pieśni i Tańca „Łomża” w Hotelu Zbyszko w Nowogrodzie.
11.11.2014 r. - występ dziecięcej grupy ZPiT „Łomża” na uroczystościach w ramach obchodów 96 Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości w Muzeum Przyrody w Drozdowie.
04.12.2014 r. – dwa „Koncerty mikołajkowe” w Centrum Kultury przy Szkołach Katolickich dla dzieci i młodzieży łomżyńskich szkół.
15.12.2014 r. - nagrania teledysku świątecznego przez dziecięcą grupę Zespołu Pieśni i Tańca „Łomża”.
17.12.2014 r. - wykonanie kolęd przez dziecięcą grupę Zespołu, oprawa artystyczna Wigilii Starostwa Powiatowego w Łomży.
20.12.2014 r. - występ dziecięcej grupy podczas „Świątecznego kolędowania” w Galerii Veneda.
27.12.2014 r. - występy dwóch grup podczas spotkania opłatkowego Zespołu Pieśni i Tańca „Łomża”.
12. Przeprowadzono zajęcia wokalne i taneczne ZPiT ,,Łomża'.
13. W roku 2014 uszyto kostiumy kurpiowskie i uniwersalne dla nowej, najmłodszej dziecięcej grupy zespołu. Zakupiono cztery pary kozaków ludowych chłopięcych w małych rozmiarach. Systematycznie przeprowadzano również konserwację, naprawy i poprawki strojów kostiumerni „Łomży”.
14. Powstała muzyka do nowej suity kurpiowskiej, opracowana została aranżacja, odbyły się nagrania przez profesjonalnych muzyków.
15. Zrealizowano konkursy recytatorskie dla dzieci, młodzieży:
- XXVII Powiatowy Konkurs Recytatorski dla uczniów szkół podstawowych „Baje, bajki,
bajeczki”, Piątnica, dn. 25.04.2014).
- Konkurs recytatorski dla przedszkolaków „O Złotą Różdżkę Dobrej Wróżki” - ROK Łomża 24.04.2014.
16. Agnieszka Żemek-Pawczyńska reprezentowała Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży na:
- III edycji Lubelskiego Festiwalu Piosenki Autorskiej i Poetyckiej im. Jacka Kaczmarskiego ,,Metamorfozy Sentymentalne', Lublin, Chatka Żaka, 29.03.2014 r.
- XLI Ogólnopolskich Spotkaniach Zamkowych „Śpiewajmy Poezję”, które odbyły się
31 maja 2014 roku w Olsztynie.
17. Dzieci i młodzież w ramach działającego przy ROK koła plastycznego brały udział w 10
ogólnopolskich konkursach plastycznych zdobywając nagrody i wyróżnienia m.in. ,,Makulatura to nie śmieć', ,,Łomżyńskie ulice', ,,Maki spod Monte Cassino', ,,Magia roślin -drzewo', ,,Anioły Bożego Narodzenia', ,,Konkurs na ozdobę świąteczną', ,,Jesienne nastroje'.
18. Zorganizowano VIII Dziecięcą Galę Taneczną i XVIII Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego o „Puchar Marszałka, Starosty i Prezydenta Miasta Łomża, 24-25.05.2014 r.
19. Przeprowadzono szkolenia i pokazy taneczne z tańca towarzyskiego dla dzieci o młodzieży
szkolnej z terenu powiatu i Łomży.
20. Udział par Klubu Tańca Towarzyskiego ,,AKAT' w ponad dwudziestu ogólnopolskich turniejach tańca towarzyskiego na terenie całej Polski zdobywając czołowe miejsca.
21. Prowadzono tematyczne strony internetowe ROK (www.rok.4lomza.pl,
www.naszakultura.pl), aktualizowane na bieżąco.
22. Prowadzono rejestr informacji o twórcach ludowych Ziemi Łomżyńskiej.
23. Przeprowadzono spotkania konsultacyjno - szkoleniowe dla jednostek kultury z terenu
Powiatu Łomżyńskiego.
24. Przeprowadzono zajęcia plastyczne dla ok. 67 dzieci (7 grup,) odbyło się ponad 250 godzin lekcyjnych zajęć.
25. Zrealizowano w Galerii N:
- wernisaż wystawy kart bożonarodzeniowych ze zbiorów Zdzisława Kalinko, 16.12.2014,
- wernisaż wystawy poplenerowej ,,Łomżyńskie krajobrazy', 21.11.2014,
- wernisaż wystawy haftu krzyżykowego Ewy Brzeziak, 07.10.2014,
- wernisaż wystawy „XVIII Konkursu Fotografii Wojska Polskiego - Sieradz 2013”,
16.09.2014
- wernisaż wystawy malarstwa Sylwestra Chrapowicza, 20.05.2014,
- wernisaż wystawa grafiki i malarstwa Ryszarda Olkuśnika, 29.04.2014 r.,
- wernisaż wystawy malarstwa Rafała Lewickiego, 11.03.2014 r.,
- wernisaż wystawy malarstwa Katarzyny Kostrzeby, 21.01.2014 r.,
- wernisaż wystawy fotografii Zbigniewa Brzezińskiego pt. ,,Malowane słońcem' 18.02.2014,
26. Zorganizowano XXI Festiwal Muzyczne Dni Drozdowo-Łomża 2014, 28.06 – 06.07.2014.
27. W ramach działań edukacyjnych realizowano program ,,Żywe lekcje - wychowanie przez sztukę' zapoznawano dzieci i młodzież z funkcjonowaniem pracowni ROK.
28. Zorganizowano Regionalny Przegląd Kapel, Śpiewaków i Gawędziarzy Ludowych w Zbójnej, 18 maja 2014, w którym wzięły udział zespoły z terenu Powiatu Łomżyńskiego, Kolneńskiego, Zambrowskiego i Grajewskiego.
29. Zorganizowano w dniu 15.06.2014 r. XXI Ogólnopolskie Dni Kultury Kurpiowskiej w Nowogrodzie.
30. Zorganizowano koncert pt. ,,To już lato!' - koncert wokalistów Studia ROK, 26.06.2014 r.
31. Kapela Kurpiowska wystąpiła na ok. 10 koncertach w całej Polsce.
32. Zorganizowano koncert Moniki Kuszyńskiej, Łomża, 24.10.2014.
33. Zorganizowano XXII Giełdę Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej, 28.11.2014.
34. Zorganizowano IV Festiwal Piosenki Świątecznej ,,Gwiazdkowe Nutki 2014', 07.12.2014.
35. Zorganizowano Mikołajkowe Targi Twórczości Artystycznej, 07.12.2014.
36. Zorganizowano konkurs plastyczny pt. ,,Łomżyńskie tradycje bożonarodzeniowe',
07.12.2014.
37. Prowadzono zajęcia wokalne dla członków Studia Wokalnego ROK, członkowie brali udział w konkursach wokalnych zdobywając nagrody i wyróżnienia (III Łapska Akademia Wokalna, ,,XXI Regionalny Konkurs Piosenki „Grajewo 2014”).
38. Wydano ,,Łomżyński Informator Kulturalny 2015', kalendarz imprez powiatu łomżyńskiego, grudzień 2015.

Data powstania: środa, 29 lip 2015 11:58
Data opublikowania: środa, 29 lip 2015 12:01
Opublikował(a): Andrzej Żmuda
Zaakceptował(a): Andrzej Żmuda
Artykuł był czytany: 3601 razy