BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zakończenie Konsultacji społecznych

W dniu 02.10.2015 roku zakończyły się konsultacje społeczne dotyczące „Programu Współpracy Powiatu Łomżyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016”.

Konsultacje społeczne trwały od 17.09 - 02.10.2015 roku, w tym czasie żadna z organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie nie wniosły uwag i opinii do programu współpracy.

„Program Współpracy Powiatu Łomżyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016” zostanie przyjęty na najbliższej sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego.

Data powstania: wtorek, 6 paź 2015 08:26
Data opublikowania: wtorek, 6 paź 2015 08:28
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 27 lis 2017 14:59
Opublikował(a): Edyta Zawojska
Zaakceptował(a): Edyta Zawojska
Artykuł był czytany: 18843 razy