BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zaproszenie na XII Sesję Rady Powiatu Łomżyńskiego

Serdecznie zapraszam na XII Sesję Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 29 grudnia 2015 roku(wtorek). Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Początek sesji o godz. 10.00.

                                                                                                                     

 

Proponowany porządek obrad:

 

  1. Otwarcie Sesji.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z XI Sesji Rady Powiatu.
  4. Informacja Starosty o pracy Zarządu między sesjami.
  5. Interpelacje i zapytania radnych.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2015 rok.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2015.
  8. Prezentacja budżetu na 2016 rok:

   8 a) Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego  na lata 2016 – 2024,

   8 b) Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu łomżyńskiego na rok 2016.

  1. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków  na ich realizację w 2015 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób  Niepełnosprawnych.

10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuniecie pojazdu z drogi i jego  przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu.

11.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Łomżyńskiego.

12.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Łomżyńskiego na  2016 rok.

13.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

14.Wolne wnioski.

15.Zamknięcie obrad.

                    

 Przewodniczący Rady

  Jarosław Kulesza

Data powstania: poniedziałek, 21 gru 2015 13:06
Data opublikowania: poniedziałek, 21 gru 2015 13:14
Data przejścia do archiwum: wtorek, 29 gru 2015 13:24
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 690 razy