BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Zaproszenie na XVI sesję Rady Powiatu Łomżyńskiego

Serdecznie zapraszam na XVI Sesję Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniuc 30 czerwca 2016 roku (czwartek). Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Początek sesji o godz. 10.00.

          Proponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie Sesji
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XV Sesji Rady Powiatu.
 4. Informacja Starosty o pracy Zarządu między sesjami.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2016 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze roku budżetowego.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażanie zgody na wysokość składki członkowskiej na 2016 rok     z tytułu członkostwa w Łomżyńskim Forum Samorządowym.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wsparcia finansowego dla Związku Powiatów Województwa Podlaskiego.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie rezygnacji powiatu łomżyńskiego z członkostwa w Lokalnej Organizacji Turystycznej ,,Ziemia Łomżyńska”.
 11. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Powiatu Łomżyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  za rok 2015.
 12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 13. Wolne wnioski
 14. Zamknięcie obrad.

 

                                                          Przewodniczący Rady

                                                           Jarosław Kulesza

Data powstania: czwartek, 23 cze 2016 16:07
Data opublikowania: czwartek, 23 cze 2016 16:10
Data edycji: poniedziałek, 11 gru 2017 15:49
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 11 gru 2017 15:49
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1170 razy
Ilość edycji: 1