BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Zaproszenie na XVIII sesję Rady Powiatu Łomżyńskiego

Serdecznie zapraszam na XVIII Sesję Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 6 września 2016 roku(wtorek). Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Początek sesji o godz. 10.00.

     

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie Sesji
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XVI i XVII Sesji Rady Powiatu.
 4. Informacja Starosty o pracy Zarządu między sesjami.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Łomżyńskiego za I półrocze 2016 roku.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2016 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Łomżyńskiego do realizacji inwestycji  pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1943B Kalinowo- Drozdowo”.
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2016 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 11. Wolne wnioski
 12. Zamknięcie obrad.

  Przewodniczący Rady

  Jarosław Kulesza

Data powstania: czwartek, 1 wrz 2016 09:04
Data opublikowania: czwartek, 1 wrz 2016 09:06
Data przejścia do archiwum: piątek, 9 wrz 2016 11:32
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 516 razy