BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zaproszenie na XX Sesję Rady Powiatu

Serdecznie zapraszam na XX Sesję Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 30 listopada 2016 roku ( środa ). Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Początek sesji o godz. 12.00.

 

 

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie Sesji.

Wręczenie stypendiów Starosty Łomżyńskiego

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XIX Sesji Rady Powiatu.
 3. Informacja Starosty o pracy Zarządu między sesjami.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2016 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2016-2020.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie „Programu współpracy Powiatu Łomżyńskiego  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2017”.
 8. Sprawozdanie z pracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Łomży za rok szkolny 2015/2016.
 9. Informacja Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Białymstoku o stanie środowiska na terenie powiatu łomżyńskiego za 2015 rok.
 10. Informacja Nadleśniczych Nadleśnictw Łomża i Nowogród na temat sprawowanego nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa na terenie powiatu łomżyńskiego.
 11. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych za 2015 rok Przewodniczącemu Rady Powiatu i Staroście Łomżyńskiemu.
 12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 13. Wolne wnioski.
 14. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady

 Jarosław Kulesza

Data powstania: czwartek, 24 lis 2016 14:00
Data opublikowania: czwartek, 24 lis 2016 14:06
Data przejścia do archiwum: piątek, 2 gru 2016 07:58
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 650 razy