BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr 13

odbędzie sie w dniu 30-go listopada 2016 roku (środa) o godz. 11.40.

 

                   Posiedzenie odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży (sala na parterze).

      

Proponowany porządek posiedzenia obejmuje następujące zagadnienia:

  1. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu uchwały w sprawie „Programu współpracy Powiatu Łomżyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2017”.
  2. Sprawy różne.
Data powstania: czwartek, 24 lis 2016 14:09
Data opublikowania: czwartek, 24 lis 2016 14:10
Data przejścia do archiwum: piątek, 2 gru 2016 07:58
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 604 razy