BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Zaproszenie na XVII Sesję Rady Powiatu ŁomżyńskiegoW dniu 27 października 2004 roku ( środa).
odbędzie się sesja w sali konferencyjnej Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży przy ul. Małachowskiego 4. Początek sesji o godz. 10.00.

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie Sesji.
2.Przyjęcie porządku dziennego.
3.Przyjęcie protokołu z XVI Sesji Rady Powiatu.
4.Interpelacje i zapytania radnych.
5.Informacja Starosty o pracy Zarządu między Sesjami.
6.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2004 rok.
7.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2004 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
8.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców biologicznych z opłat za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej.
9.Informacja Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży na temat dostępności do świadczeń zdrowotnych dla osób uzależnionych od alkoholu i osób współuzależnionych na terenie powiatu łomżyńskiego.
10.Informacja Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży z realizacji ,,Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2003-2006.
11.Sprawozdanie z przesiewowych badań pedagogicznych dzieci w wieku przedszkolnym przeprowadzonych w przedszkolach i szkołach na terenie powiatu w roku szkolnym 2003/2004.
12.Informacja dotycząca 20-lecia działalności Muzeum Przyrody w Drozdowie – historia i perspektywy rozwoju instytucji.
13.Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych za 2003 rok Przewodniczącemu Rady Powiatu i Staroście Łomżyńskiemu.
14.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
15.Wolne wnioski.
16.Zamknięcie obrad.


Przewodniczący Rady

Henryk KŁOSIŃSKI
Data powstania: poniedziałek, 18 paź 2004 10:13
Data opublikowania: poniedziałek, 18 paź 2004 10:15
Data edycji: poniedziałek, 18 paź 2004 15:35
Data przejścia do archiwum: wtorek, 1 mar 2005 14:14
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1541 razy
Ilość edycji: 1