BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Zaproszenie na XXV Sesję Rady Powiatu

Uprzejmie informuję, że w dniu 24 maja 2017 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27 odbędzie się XXV Sesja Rady Powiatu Łomżyńskiego. Początek sesji o godz. 10.00.

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXIV Sesji Rady Powiatu.
 4. Informacja Starosty o pracy Zarządu między sesjami.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2017-2021.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2017 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Miastu Łomża.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Powiatu Łomżyńskiego.
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Łomżyńskiego prowadzonych przez inne organy do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych w Powiecie Łomżyńskim.
 11. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży za rok 2016.
 12. Ocena zasobów pomocy społecznej.
 13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 14. Wolne wnioski.
 15. Wręczenie Złotego Medalu za Długoletnią Służbę.
 16. Zamknięcie obrad.

                                                                                 

    Przewodniczący Rady

       Jarosław Kulesza

Data powstania: wtorek, 16 maj 2017 13:30
Data opublikowania: wtorek, 16 maj 2017 14:24
Data edycji: wtorek, 16 maj 2017 14:25
Data przejścia do archiwum: środa, 24 maj 2017 08:52
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 464 razy
Ilość edycji: 2