BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

OGŁOSZENIE

O WYKONANIU ZASTĘPCZYM

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łomży informuje, że w ramach egzekucji administracyjnej obowiązków o charakterze niepieniężnym dotyczących rozbiórki samowolnie zrealizowanego budynku murowanego, parterowego, o wym. 10,80 m x 5,25 m, podpiwniczonego, zlokalizowanego na działce nr 136/42 w Konarzycach, gm. Łomża przy ul. Lipowej 3 a, zgodnie z ustawą z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2017 r. poz. 1201 – tekst jednolity), wobec uchylania się zobowiązanego od nałożonych obowiązków, konieczne jest zastosowanie wykonania zastępczego. W związku z tym poszukuje się wykonawcy robót rozbiórkowych, do którego zgodnie z art. 131 i 132 w/w ustawy należy: rzetelne wykonanie robót, celowe zużycie materiałów dostarczonych przez zobowiązanego oraz prawidłowe korzystanie z jego środków przewozowych.
Zobowiązany, w czasie postępowania, może dochodzić swych roszczeń wobec wykonawcy, ma także prawo wglądu w czynności wykonawcy.
Podstawą do podjęcia robót rozbiórkowych będzie umowa zawarta z organem egzekucyjnym tj. Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego w Łomży . W umowie określony zostanie, między innymi, termin przystąpienia do czynności oraz termin ich zakończenia.

Mając na uwadze powyższe, w przypadku zainteresowania wykonaniem rozbiórki budynku, uprzejmie proszę o przedstawienie swojej oferty, ze wskazaniem ceny i terminu wykonania, do dnia 10 stycznia 2018 r., w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27, pok. 320, tel. 86 2156936 lub 2156937.

 

 

Data powstania: środa, 11 paź 2017 10:28
Data opublikowania: środa, 11 paź 2017 10:37
Opublikował(a): Barbara Stalewska
Zaakceptował(a): Barbara Stalewska
Artykuł był czytany: 137 razy