BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego Rady Powiatu Łomżyńskiego nr 20

odbędzie się w dniu 25-go października 2017 roku (środa) o godz. 9.30. Posiedzenie odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27 (sala konferencyjna na parterze).

 

       Proponowany porządek posiedzenia obejmuje następujące zagadnienia:

  1. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej ZPOZ w Łomży.
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2017 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
  3. Sprawy różne.
Data powstania: czwartek, 19 paź 2017 13:03
Data opublikowania: czwartek, 19 paź 2017 13:04
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 30 paź 2017 08:56
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 147 razy