BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

ZAPROSZENIE na XXI Sesję Rady Powiatu Łomżyńskiego

Informuję, że w dniu 22 lutego ( wtorek ) 2005 roku odbędzie się XXI sesja Rady Powiatu Łomżyńskiego w sali konferencyjnej Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży przy ul. Małachowskiego 4 . Początek sesji o godz. 10.00

Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie Sesji.
2.Przyjęcie porządku dziennego.
3.Wręczenie dorocznych nagród Starosty Łomżyńskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury w powiecie łomżyńskim w roku 2004.
4.Przyjęcie protokołu z XIX i XX Sesji Rady Powiatu.
5.Interpelacje i zapytania radnych.
6.Informacja Starosty o pracy Zarządu między Sesjami.
7.Podjęcie uchwały w sprawie nawiązania partnerskiej współpracy z Wyższą Szkołą Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego w Łomży.
8.Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie wyboru banku wykonującego „Bankową obsługę budżetu Powiatu Łomżyńskiego”.
9.Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2005 r.
10.Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych oraz zmiany Uchwały Nr XVIII/104/04 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia
01 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu powiatu na 2005 r.
11.Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej mienie Powiatu Łomżyńskiego oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.
12.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Łomżyńskiego.
13.Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie limitu wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne.
14.Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie limitu wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne.
15.Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie potwierdzenia kategorii dróg powiatowych:
- Nr 1964B (23504) Bronowo-Janczewo-Bożejewo-Taraskowo-Olszyny,
- Nr 1924B (23358) Wiktorzyn-Olszyny-Wyłudzin-Guty,
- Nr 1962B (23501) Wizna-Srebrowo-Mrówki-Nieławice-Kokoszki-Guty-Kownaty.
16.Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Śniadowo w przedmiocie założenia i prowadzenia szkoły ponadgimnazjalnej.
17.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji na 2005 rok.
18.Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Rady na 2005 rok.
19.Sprawozdanie z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów za 2004 rok.
20.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
21.Wolne wnioski.
22.Zamknięcie obrad.
Data powstania: wtorek, 15 lut 2005 11:09
Data opublikowania: wtorek, 15 lut 2005 11:14
Data edycji: wtorek, 15 lut 2005 11:15
Data przejścia do archiwum: wtorek, 1 mar 2005 14:14
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1435 razy
Ilość edycji: 1