BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko został wybrany: Pan Adam Frankowski zamieszkały Łomża

 

                                                                 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 

         Pan Adam Frankowski spełnił wszystkie wymagania określone   w ogłoszeniu o naborze na w/w stanowisko. Posiada wykształcenie wyższe. Ukończył Studia Podyplomowe na Politechnice Warszawskiej na kierunku    Eksploatacja i Utrzymanie Dróg. Posiada kilkunastoletni staż pracy, w tym ponad      8 –letni na stanowisku kierowniczym. Ponad to ukończył liczne kursy i szkolenia z zakresu zarządzania zespołami ludzkimi, rolnictwa, administracji i funduszy    europejskich.

         Podczas przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej wykazał się dobrą    znajomością zagadnień niezbędnych do prawidłowej realizacji zadań  wynikających z pracy na danym stanowisku w tym regulacji prawnych   dotyczących m. in. znajomości problematyki organizacji i zarządzania drogami publicznymi oraz prowadzenia inwestycji drogowych.

         Wykształcenie oraz wieloletnie doświadczenie zawodowe w pełni kwalifikują Pana Adama Frankowskiego na powyższe stanowisko oraz rokują, że  odpowiedzialnie i solidnie realizować będzie powierzone zadania i obowiązki służbowe.

         Starosta

   Elżbieta Parzych

 

Łomża, 2017-10-30                                                                  

Data powstania: piątek, 10 lis 2017 12:05
Data opublikowania: piątek, 10 lis 2017 12:09
Data przejścia do archiwum: czwartek, 1 lut 2018 08:09
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 727 razy