BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr 21

odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27 (sala konferencyjna na parterze) o godz. 9.40.

 

      

       Proponowany porządek posiedzenia obejmuje następujące zagadnienia:

  • Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Łomżyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2018”.
  • Sprawy różne.

 

 

Data powstania: czwartek, 23 lis 2017 12:41
Data opublikowania: czwartek, 23 lis 2017 12:45
Data przejścia do archiwum: piątek, 1 gru 2017 12:22
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 95 razy