BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Zaproszenie na XXIX Sesję Rady Powiatu

Serdecznie zapraszam na XXIX Sesję Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 29 listopada 2017 roku (środa). Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Początek sesji o godz.10.00.

 

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie Sesji.

Wręczenie nagród Starosty Łomżyńskiego.

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XXVIII Sesji Rady Powiatu.
 3. Informacja Starosty o pracy Zarządu między sesjami.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2017 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „ Programu współpracy Powiatu Łomżyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2018”.
 7. Informacja Nadleśniczych Nadleśnictwa Łomża i Nowogród nt. sprawowanego nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa na terenie powiatu.
 8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 9. Wolne wnioski.
 10. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady

  Jarosław Kulesza

Data powstania: piątek, 24 lis 2017 08:11
Data opublikowania: piątek, 24 lis 2017 08:13
Data edycji: piątek, 24 lis 2017 08:22
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 4 gru 2017 11:37
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 175 razy
Ilość edycji: 2