BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Zaproszenie na XXXVII Sesję Rady Powiatu

Serdecznie zapraszam na XXXVII Sesję Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 12 lipca 2018 roku (czwartek ). Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Początek sesji o godz. 10.00

 Proponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXVI Sesji Rady Powiatu.
 4. Informacja Starosty o pracy Zarządu między sesjami.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2018-2023.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2018 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na korzystanie z wizerunku herbu Powiatu Łomżyńskiego.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w podziale Powiatu Łomżyńskiego na okręgi wyborcze dla wyborów do Rady Powiatu Łomżyńskiego.
 10. Raport o sytuacji ekonomiczno – finansowej Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży.
 11. Ocena stanu sanitarnego Powiatu Łomżyńskiego w 2017 roku.
 12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 13. Wolne wnioski.
 14. Zamknięcie obrad.

 

     Przewodniczący Rady

       Jarosław Kulesza

Data powstania: czwartek, 5 lip 2018 15:26
Data opublikowania: czwartek, 5 lip 2018 15:39
Data przejścia do archiwum: piątek, 13 lip 2018 08:26
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 317 razy