BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Raport Monitoringowy z realizacji zadań w 2004 roku

Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Łomżyńskiego na lata 2004 – 2006 został przyjęty przez Radę Powiatu uchwałą nr XIII/80/04 dnia 23 czerwca 2004 roku.
Zgodnie z zapisami w rozdziale VIII przedmiotowego Planu dot. sposobów monitorowania, oceny i komunikacji społecznej ciężar wdrożenia zapisów Planu ciąży w głównej mierze na Zarządzie Powiatu. Natomiast bieżący monitoring sprawowany jest przez Wydział Promocji, Rozwoju i Komunikacji, który jest zobowiązany do sporządzania raportów rocznych z przebiegu wdrażania zadań i realizacji projektów zawartych w tym dokumencie.

Dzięki sprawozdaniom i analizom ze zrealizowanych przedsięwzięć przez poszczególne jednostki je nadzorujące Wydział Promocji, Rozwoju i Komunikacji opracował Raport Monitoringowy z realizacji zadań w 2004 roku zawartych w PRL.

Dokument dostępny jest w załączeniu.

Pliki do pobrania:

Data powstania: środa, 25 maj 2005 11:59
Data opublikowania: środa, 25 maj 2005 12:07
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 3563 razy