BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Zaproszenie na XL Sesję Rady Powiatu

Zapraszam na XL Sesję Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 8 listopada 2018 roku (czwartek) Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej nr 104 (parter) Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Początek sesji o godz. 10.00.

 

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXIX Sesji Rady Powiatu.
 4. Informacja Starosty o pracy Zarządu między sesjami.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2018-2023.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2018 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2018 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Powiatu Łomżyńskiego.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym oraz udzielenie bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości stanowiącej mienie Powiatu Łomżyńskiego.
 11. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych za 2017 rok Przewodniczącemu Rady Powiatu i Staroście Łomżyńskiemu.
 12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 13. Wolne wnioski.
 14. Zamknięcie obrad.

 

                             Przewodniczący Rady

                               Jarosław  Kulesza

Data powstania: środa, 31 paź 2018 10:22
Data opublikowania: środa, 31 paź 2018 10:50
Data przejścia do archiwum: czwartek, 8 lis 2018 08:02
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 295 razy