BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łomży informuje, że w ramach egzekucji administracyjnej obowiązków o charakterze niepieniężnym dotyczących rozbiórki budynku murowanego o wym. 10,73 m x 6,60 m, niepodpiwniczonego, zlokalizowanego na terenie istniejącej stacji paliw, na działce o numerze geodezyjnym  196/1  w miejscowości Rydzewo, gm. Miastkowo, zgodnie  z ustawą z dnia 17 czerwca 1966 r.  o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2018 r. poz. 1314 – tekst jednolity) zmuszony jest do zastosowania wykonania zastępczego. W związku z tym poszukuje się wykonawcy robót rozbiórkowych, do którego zgodnie  z art. 131 i 132 w/w ustawy należy: rzetelne wykonanie robót, celowe zużycie materiałów dostarczonych przez zobowiązanego oraz prawidłowe korzystanie z jego środków przewozowych. Zobowiązany, w czasie postępowania, może dochodzić swych roszczeń wobec wykonawcy, ma także prawo wglądu w czynności wykonawcy. Podstawą do podjęcia robót rozbiórkowych będzie umowa zawarta z organem egzekucyjnym tj. Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego w Łomży. W umowie określony zostanie termin rozpoczęcia robót rozbiórkowych oraz termin ich zakończenia.                

Mając na uwadze powyższe, w przypadku zainteresowania wykonaniem rozbiórki budynku uprzejmie proszę o przedstawienie swojej oferty, ze wskazaniem ceny i terminu wykonania do dnia  16 sierpnia 2019 r.

Informacje w przedstawionej sprawie można uzyskać w siedzibie   tut. Inspektoratu w Łomży, Szosa Zambrowska 1/27, tel. 86 2156937,  86 2156936.

 

 

 

Data powstania: piątek, 12 lip 2019 09:52
Data opublikowania: piątek, 12 lip 2019 09:57
Data przejścia do archiwum: wtorek, 20 sie 2019 11:43
Opublikował(a): Barbara Stalewska
Zaakceptował(a): Barbara Stalewska
Artykuł był czytany: 302 razy