BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zaproszenie na IX sesję Rady Powiatu Łomżyńskiego

Zapraszam na IX Sesję Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 04 września 2019 roku (środa). Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej nr 104 (parter) Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Początek sesji o godz. 13.00

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Złożenie ślubowania przez osobę obejmującą wakujący mandat radnego.
 4. Przyjęcie protokołu z VIII Sesji Rady Powiatu.
 5. Informacja Starosty o pracy Zarządu między sesjami.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zamian budżetu Powiatu Łomżyńskiego na 2019 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych mających siedzibę na obszarze Powiatu Łomżyńskiego prowadzonych przez inne organy, od dnia 01 września 2019 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie Powiatu Łomżyńskiego.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu przyznawania Stypendium Starosty Łomżyńskiego.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny na własność Gminy Śniadowo nieruchomości gruntowych stanowiących własność Powiatu Łomżyńskiego.
 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego w ciągu dróg powiatowych, których zarządcą jest Zarząd Powiatu.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej nr 1961B i odc. nr 1928B na terenie Gminy Wizna i Gminy Jedwabne.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej odcinka nr 1955B na terenie Gminy Śniadowo.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii dróg powiatowych drogi gminnej położonej na terenie Gminy Śniadowo.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.
 17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Łomżyńskiego.
 18. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania stałych komisji Rady Powiatu Łomżyńskiego, ustalenia przedmiotu działania i składów osobowych.
 19. Wolne wnioski.
 20. Zamknięcie obrad.                                             

                                                                                              Przewodniczący Rady

                                                                                                 Jan Kuczyński

Data powstania: piątek, 30 sie 2019 13:26
Data opublikowania: piątek, 30 sie 2019 13:35
Data przejścia do archiwum: niedziela, 8 wrz 2019 17:48
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 205 razy