BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół nr 11/16 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 30 marca 2016 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Rozpoczęcie obrad nastąpiło o godzinie 13.00, natomiast zakończenie posiedzenia nastąpiło o godzinie 15.10.

Komisja obradowała w dziewięcioosobowym składzie na ogólną liczbę dziewięciu członków Komisji, co stanowi quorum, przy którym Komisja może obradować oraz podejmować prawomocne uchwały, wnioski, opinie i stanowiska (lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu).

W posiedzeniu brali udział także zaproszeni goście (lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu).

Skład funkcyjny Komisji, który został ustalony na pierwszym posiedzeniu:

Jacek Albin Nowakowski – Przewodniczący Komisji.
Stefan Szymański – Wiceprzewodniczący Komisji.
Antoni Włodkowski – członek Komisji.
Jarosław Kulesza– członek Komisji.
Adam Zaczek – członek Komisji.
Barbara Zalewska – członek Komisji.
Irena Zofia Przybylak – członek Komisji.
Lech Marek Szabłowski – członek Komisji.
Tomasz Paweł Chojnowski – członek Komisji.
 

Przebieg posiedzenia:

Przewodniczący Komisji – Jacek Albin Nowakowski przywitał serdecznie wszystkich zebranych, po czym przypomniał, że przedmiotem niniejszego spotkania jest kwestia inwestycji drogowych realizowanych na drogach zarządzanych przez Powiat Łomżyński oraz sprawa bieżącego utrzymania tych dróg. Kontynuując stwierdził: przedwczoraj dostaliśmy dokumenty dotyczące niniejszego zagadnienia, wcześniej nie było to możliwe, ponieważ pracownicy przygotowywali dokumentację do PROW. Dziś każdy będzie mógł wypowiedzieć się w przedmiotowej sprawie.

 

Starosta – Elżbieta Parzych – początkowo planowaliśmy sesję w przedmiotowej sprawie, jednak okazało się, że w najbliższym czasie nie będziemy zwoływać sesji, więc postanowiliśmy omówić niniejsze problemy na posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego.

 

Irena Przybylak – czy możemy na tym spotkaniu ustalić priorytety do realizacji – w zakresie inwestycji drogowych?

 

Starosta – trzeba ustalić do jakiego programu pomocowego będziemy składać wnioski, ponieważ każdy program ma inne wytyczne. Np. do PROW mamy duże problemy, aby wpisać jakiś odcinek naszej drogi.

 

Andrzej Piotrowski – poparł powyższe zdanie.

 

Przewodniczący Komisji – zgadzając się z przedmówcami dodał, że ważne jest to czy jest wykonana już dokumentacja techniczna na dany odcinek drogi oraz to w jakim zakresie jest sporządzona ta dokumentacja.

Agnieszka Zduńczyk – w mojej ocenie te spotkanie powinno być w ubiegłym roku, przed zaplanowaniem budżetu. Dziś to raczej tylko można omawiać inwestycje w odniesieniu do roku 2017.

 

Przewodniczący Komisji – dziś te spotkanie może odnosić się do następnych kilku lat. Planujemy także kolejne posiedzenie wyjazdowe.

 

Starosta – może i częściej powinny być takie spotkania, jednak na każdej sesji radni wnioskowali o wyjaśnienie różnych spraw, w tym także drogowych. Po dzisiejszym spotkaniu będziemy mogli stwierdzić, czy takie spotkania powinny być częściej. 

 

Jan Kuczyński – uważam, że powinniśmy ubiegać się o wsparcie u wójtów i burmistrzów, powiat jest zbyt biedny, aby udźwignąć samemu inwestycje. 

 

Przewodniczący Komisji – wobec tego, że powstaje zbyt duży gwar proponuję, aby Dyrektor ZDP wprowadził nas w temat, a następnie każdy radny wypowie się wg własnej oceny.

 

Zebrani przychylili się do powyższej propozycji.

 

Janusz Swiderski – Dyrektor ZDP – uważam, że dobrze, iż takie spotkanie ma miejsce. Przede wszystkim będę oceniał sytuację w uwzględnieniu całej sieci dróg, natomiast nie będę się odnosił do lokalizacji dróg w poszczególnych gminach. Pierwsze opracowanie dotyczy sporządzonych dokumentacji technicznych w latach 2013 – 2015, które są aktualne. Drugie opracowanie dotyczy sporządzonych dokumentacji technicznych w latach 2013 – 2015, które są wdrożone do realizacji. Trzecie opracowanie dotyczy pilnych inwestycji na obiektach mostowych. Czwarte dotyczy inwestycji wykonanych w latach 2010 – 2015.

Następnie Dyrektor ZDP zapoznał zebranych z powyższymi dokumentami (ww. opracowania stanowią załączniki do niniejszego protokołu).

Reasumując zaznaczył, że ponad 90 % - 38 na 39 obiektów mostowych wymaga pilnych lub natychmiastowych remontów, bowiem przez ostatnie dwie kadencje nie został wyremontowany żaden obiekt mostowy. Wobec tego konieczne jest każdego roku wygenerowanie środków na    remont jednego lub dwóch obiektów mostowych – inżynierskich, np. w ramach programów pomocowych. Największym naszym obiektem jest most w Dobrym Lesie, którego remont pochłonie środki nie do udźwignięcia dla naszego budżetu.

 

Antoni Włodkowski – zaczynając od obiektów mostowych, robiona była trasa Olszyny Kossaki, 5 lat temu były tam te inwestycje wykonane, a teraz już oceny są bardzo niskie. Ponadto pozostałe mosty w gminie Piątnica mosty mają oceny 3,3 lub poniżej 3. Osobiście byliśmy na moście drewnianym i uważam, że ten most zagraża bezpieczeństwu.

Z kolei odnosząc się do trasy nadrzecznej i Muzeum Przyrody, które to jest odwiedzane przez wielu turystów i gości, w miejscowości Kalinowo sytuacja jest tragiczna, na pozostałych odcinkach także jest fatalnie, a trasa ta jest szczególnie często użytkowana przez pojazdy samochodowe. Na tym odcinku jest Niewodowo, które ciągle ma problemy z odwodnieniem. Moja propozycja była, aby częściowo tą wodę odprowadzić, jeżeli trafi się mokra wiosna, to będzie ponownie poważny problem. Apeluję, aby te rowy odwadniające po obu stronach zrobić. 

Nasz Wójt jest otwarty i z pewnością będzie chciał wesprzeć te inwestycje.

 

Agnieszka Zduńczyk – natomiast ja ponownie proszę o rozpoczęcie prac nad dokumentacją Łuby Kiertany – Leopoldowo, a także w okolicach, miejscowości Czartoria. W drugim przypadku także jest tragicznie, odcinek ten jest w fatalnym stanie, natomiast te tereny chętnie są odwiedzane między innymi przez gości zagranicznych. Tę inwestycję lub remont może moglibyśmy wykonać w ramach bieżącego utrzymania dróg. 

Z przedstawionych informacji wynika, że 18 dokumentacji nie jest jeszcze wykonanych, a koszt tego zadania to kwota około 380.000,00 zł. Rozumiem, że są porozumienia z gminami na te dokumentacje, czy tak?

 

Janusz Swiderski – Dyrektor ZDP – są porozumienia związane z opracowaniem dokumentacji, natomiast realizacja to co innego.

 

Agnieszka Zduńczyk – uważam, że należy zastanowić się nad proporcją dofinansowania. Są takie, które są realizowane tylko przez Powiat, a inne zaledwie w wymiarze 10 % wartości. Np. pozycja 12 w zadaniach inwestycyjnych, tylko Powiat uczestniczy – w wysokości 670.000,00 zł. Miało to być wykonana w 20 % przez Powiat, a zostało sfinansowanie przez Powiat w całości. Ustalając politykę finasowania powinniśmy się tym zająć.

Natomiast dokumentacja na odcinek Łuby Kurki – Kiertany została zaplanowana na ten rok 2016 i uważam, że zostanie wykonana. Podobnie z remontem drogi w m. Czartoria. Gmina Miastkowo będzie partycypować w kosztach  w wymiarze 50 %.

 

Dariusz Kossakowski – uważam, że bardzo potrzebne są wieloletnie plany strategiczne i perspektywy na przyszłe lata. Jednak nas szczególnie interesuje kadencja bieżąca, z czego będziemy rozliczeni. Pozyskiwanie środków jest bardzo ważne, jednak najłatwiej jest pozyskać te środki z gmin. Środki unijne są obwarowane wieloma restrykcjami. Nie chcę nikogo pouczać, ale powinniśmy z tego korzystać. 

Proszę o wyjaśnienie sprawy odwodnienia w Niewodowie? Spotkań było wiele, ale sprawa stoi w miejscu.
Ponadto jak sprawa wygląda w przypadku odcinka drogi w m. Krzewo Nowe, co można zrobić, aby wykonać tą inwestycję?
Co można zrobić w sprawie inwestycji w m. Drozdowo, jaki jest harmonogram tej inwestycji? Wiem, że Wójt całość inwestycji ma sfinansować.
Za co jest odszkodowanie w m. Budy Mikołajka, z czego to wynika?
Co ma być robione w m. Dobrzyjałowo?

 

Stefan Szymański – w mojej ocenie pilnego remontu wymaga także odcinek drogi Guty – Nieławice, stan nawierzchni jest tam fatalny. Ten odcinek jest nawierzchni gruntowej, więc mówimy tu nawet o okresowym braku przejezdności. Dla mnie ten odcinek jest priorytetem.

 

Kazimierz Polkowski – uważam, że powinniśmy wykonywać modernizację dróg, na które mamy gotowe projekty i starać się składać wnioski do PROW oraz innych programów pomocowych. Był okres, że mieliśmy całe szafy projektów, które nie były realizowane. Nie sztuka wykonać projekt i następnie złożyć go do szafy.

 

Adam Zaczek – uważam, że Dyrektor powinien przygotować strategię, które drogi są najważniejsze z punktu widzenia rozwoju całego powiatu. Są drogi ważne dla gmin, ale powinniśmy skupić się na rozwoju powiatu. Musimy rozwijać nie tylko nasze gminy, ale i powiat jako całość. Jeżeli będziemy robić tylko te drogi, na które dołoży nam gmina, to nie starczy nam środków na takie inwestycje. Są gminy, na terenie których jest 20 km dróg powiatowych i są takie gdzie jest ponad 100 km tych dróg. Trzeba to wszystko ważyć. Także są drogi, które łączą wiele miejscowości i są takie, które prowadzą do jednej miejscowości. Np. z punktu widzenia Piątnicy jest jedna najważniejsza droga, ale z punktu widzenia rozwoju całego powiatu jest może inna ważniejsza, która przyczyni się np. do powstania przedsiębiorstw i pomoże pozyskiwać dodatkowe środki.

Wybierajmy drogi strategiczne, postawmy na rozwój powiatu.

 

Tomek Chojnowski – uważam, że propozycja mojego przedmówcy jest najrozsądniejsza. Budżet mamy bardzo skromny. Powinniśmy skupiać się na drogach, które stanowią interes z punktu widzenia całego powiatu, a nie tylko gminy. Szczególną uwagę poświęćmy na odcinakach, które stanowią ważne, strategiczne dla powiatu ciągi dróg.

Z kolei bardzo ważny jest udział i uczestnictwo w programach pomocowych. Wtedy spadnie udział powiatu i gminy, nawet do 10 % wartości inwestycji.

 

Andrzej Piotrowski – moim zdaniem powinniśmy postawić na współpracę z gminami i tam inwestować gdzie jest elementarna wola i chęć, niestety jesteśmy ciałem politycznym i są głębokie podziały i nie wszystko może zostać przyjęte. Ponadto odcinki, na których nie mamy szans do inwestowania przez najbliższe lata moglibyśmy przekazać gminom, oczywiście to do rozważenia. Inna sprawa to efektywność naszego Zakładu – ZDP, nie mówię, że jest źle, ale został on dofinansowany w zakup sprzętu i może jeszcze jest możliwość poprawienia efektywności.

 

Barbara Zalewska – chciałabym zwrócić uwagę na odcinek Jankowo – Młodzianowo, kiedy byłaby szansa na realizację tej inwestycji? Kiedy można rozpocząć tą inwestycję?

Podobnie jak poprzednicy uważam, że nasze spotkanie to jest wyrażenie pobożnych życzeń. Prawda jest taka, że każdy ma swoje priorytety. Dziękuję za poprawienie nawierzchni na odcinku przez Poredy.

W poprzedniej kadencji Starosta – Lech Szabłowski – stwierdził, że nasze plany bez pomocy gminy nie mogą być realizowane, ponieważ nie ma to środków.

Tak starajmy się działać, aby po naszych drogach jeździło się jak najlepiej i nasi mieszkańcy z tego korzystali.

 

Sławomir Łomotowski – chciałbym odnieść się do pozycji nr 7 – aktualizacji dokumentacji na odcinku Stara Łomża – Siemień – Pniewo. Czego to dotyczy?

 

Barbara Sierzputowska – pracownik ZDP w Łomży – to dotyczy II etapu budowy ścieżki rowerowej, dotychczas została wykonana budowa ścieżki o długości 2,2 km, natomiast całość tej inwestycji obejmuje odcinek o długości 7 km.

 

Dyrektor ZDP – jeżeli Wójt Kłys będzie miał środki i wolę to ta inwestycja – II etap zostanie dokończony.

 

Sławomir Łomotowski – popieram koleżankę Agnieszkę Zduńczyk, fajnie byłoby jeżeli podział środków będzie bardziej przejrzysty i sprawiedliwy. Dobrze, że rozmawiamy dziś na te tematy           i możemy przedstawić swoje oceny i potrzeby.

 

Jan Kuczyński – jeżeli gmina ma środki to z tergo korzystajmy, powtarzam to już od pewnego czasu, w mojej ocenie to jest właściwy kierunek. Nasz Wójt proponuje nawet 90 % dofinansowania. Uważam, że inwestycja w sprzęt to dobre wyjście, warto inwestować w maszyny, teraz możemy wykonać prace np. przy poboczach. Ręcznie byśmy nie byli w stanie tego wykonać.

Jeżeli będzie spotkanie z jakimś wójtem, to niech radni w tym uczestniczą. Na wójtów jest napór mieszkańców.

Wykorzystajmy maksymalnie wolę inwestowania przez gminy.

Odnosząc się do Kobylina, musimy panie Dyrektorze z tym w końcu się uporać. Gmina chce w tym pomóc.

Nieławice – Mrówki – na tym odcinku Gmina Piątnica chce inwestować.

Sami nie możemy sfinansować tych inwestycji, mamy zbyt mały budżet.

Cieszę się, że droga na Wyrzykach została wyremontowana. Jednak korzystajmy ze środków gminnych.

 

Jarosław Kulesza – może to dobrze, że nie ma podanych kosztów naprawy obiektów mostowych, ponieważ byśmy byli zaskoczeni tym i to bardzo. Są to kwoty, których nasz budżet nie jest w stanie udźwignąć.

Na pewno wójtowie i burmistrzowie mają swoje priorytety, mieszkańcy poszczególnych miejscowości także mają swoje priorytety, my także mamy swoje priorytety i Dyrektor ZDP także powinien mieć swoją strategię, uwzględniającą najważniejsze – strategiczne dla powiatu odcinki dróg.  

Odnosząc się do swojej gminy, to pragnę zaznaczyć, że droga na Chomętowo jest najważniejsza, ponieważ łączy trzy gminy i miała prowadzić do strefy ekonomicznej, niestety koszty modernizacji jej są bardzo duże, a nie udało się nam uzyskać dofinansowania.

Nie zgadzam się z panem Andrzejem Piotrowskim, nie uważam się za polityka i uważam, że żaden polityk nie nakazałaby mi tego, aby popierał tą a nie inną inwestycję. Takie mamy prawo wyborcze, że musimy się wpisywać na jakieś listy wyborcze, ale myślę, że nigdy nie było polityki w tej Radzie   i nie będzie jej. Zgadzam się, że z tym, iż budżet nasz jest zbyt skromny i nie możemy sfinansować tych dróg, które natychmiast tego wymagają. Jeżeli możemy wykorzystać jakieś przełożenie polityczne, to zróbmy to i przyczyńmy się do tego, aby środki trafiły na nasze drogi.

Rolnicy używają ciężkiego sprzętu, natomiast budowane drogi w poprzednich latach nie były przygotowane do takich obciążeń. Poprzez to ulegają znacznej degradacji.

Fakty są takie, że nie tylko mamy szlaki nadnarwiańskie, także musimy dowozić dzieci do szkół, zapewnić dojazd do gospodarstw mlecznych i bezpieczeństwo itp. 

 

Lech Szabłowski – Wicestarosta – pozwólcie Państwo, że nieco dłużej się wypowiem, ponieważ niektóre wypowiedzi zobowiązują mnie do odniesienia się do niektórych kwestii.

Przekazana dokumentacja obejmuje okres 6 lat – ostatnich, czyli poprzednią kadencję oraz aktualną, po to, aby pokazać pewną ciągłość działania władz powiatu i pracy ZDP, nie uwzględniając zmian władzy, czy też dyrekcji i kierownictwa w ZDP.

Myślę, że przyznacie mi rację, że w sytuacji naszego powiatu trudno jest o ustalenie – określenie czy zapisanie spójnej polityki w zakresie inwestycji drogowych na dłuższy okres czasu. Z powodów: po pierwsze jak wszystkim wiadomo skromnych środków finansowych, należy dodać przy tym, iż nasz powiat inwestuje więcej w utrzymanie i wydatki inwestycyjne w drogi, niż otrzymuje w ramach subwencji. Około 4 mln zł to środki zapisane w subwencji drogowej, bez środków pomocowych z różnych programów, a ZDP otrzymuje około 6 mln zł.

Po drugie gminy. Wszyscy jesteśmy za tym, aby wójtowie wykładali pieniądze na drogi powiatowe. Jednak np. w poprzedniej kadencji Burmistrz Gminy Jedwabne stwierdził, że nie mógł realizować w tamtym okresie inwestycji drogowych, bowiem między innymi budżet gminy był znacznie obciążony inwestycjami w wodociągi. Wobec tego umówiliśmy się, że będziemy inwestować w kolejnych latach w drogi powiatowe.

Zostały wykonane dokumentacje techniczne – trzy, spisaliśmy porozumienia, ale zalegają na półkach, ponieważ zmieniła się władza w gminie i obecny Burmistrz jest zainteresowany innymi odcinkami dróg. To tylko jednej przykład z poprzedniej kadencji. Tego nie oceniam, czy to dobrze czy źle, zmieniła się polityka i to jest fakt zastany.

Padło stwierdzenie, że mamy ileś tam projektów i je realizujmy, ale się nie da, bo jak powiedziałem mamy np. projekty na teren gminy Jedwabne, ale za swoje ich nie wybudujemy, tych dróg. 

Natomiast zrobiliśmy 6 małych projektów, aby złożyć do PROW. Więc działamy od przypadku do przypadku. Mamy taką sytuację jaką mamy, nie da się inaczej.

Każda gmina, wójt, burmistrz ma swoją konkretną politykę. Niektórzy mają priorytety inwestowania w wodociągi lub infrastrukturę oświatową i w żaden sposób nie zmusimy wójtów do zmiany tej polityki.  

Odnosząc się do stwierdzeń pana Jana Kuczyńskiego, chcę zaznaczyć, że za ostatnie 6 lat na drogi powiatowe gmina Śniadowo wyłożyła 3,6 mln zł, Powiat 2,9 mln i niespełna 2 mln ze środków klęskowych i NPPDL, a gmina Piątnica wyłożyła 1,2 mln zł plus 3,7 mln na drogę Kownaty – Żelechy – o długości 16 km z RPO. Trafiła się taka sytuacja i chwała za to, mimo że byłem radnym opozycyjnym to głosowałem za tą inwestycją. Udało się zakwalifikować do tego Programy, przy tym część drogi była gminna, a część powiatowa. Powiat musiał jeszcze sfinansować 300.000,00 zł kary, która została naliczona.

Udało się także pozyskać środki z Ekofunduszu na odcinek drogi w kierunku Drozdowa. Tego Funduszu już nie ma. Takie były sytuacje.

Prawdą jest, że gmina Miastkowo wykładała duże środki na drogi powiatowe w latach wcześniejszych. 4 odcinki dróg powiatowych na terenie tej gminy zostały wyremontowane, przy znacznym udziale finansowym gminy. Tak to widział Wójt, dla którego były takie a nie inne priorytety. To nie było zależne od mojej winy ani od innego starosty.

Odnosząc się do gminy Wizna, to ona jest absolutna czołówką w finansowaniu modernizacji dróg powiatowych. Inwestowała zarówno przy udziale powiatu, jak i bez udziału powiatu. Zależało to od sytuacji finansowej.

Wracamy do początku, czy ktoś znajdzie złoty środek, aby wpisać listę zadań, które będziemy mieli szansę wykonać i będziemy w stanie zrealizować?

Ostatnio do NPPDL nie zakwalifikowaliśmy się ponieważ zabrakło nam jednego punktu i takie są realia. Różna jest zamożność gmin, gminy zamożniejsze mają większe szanse. PROW kończy się w 2020 roku, w RPO nie ma środków na drogi lokalne, to zastało usunięte. 

W latach poprzednich korzystaliśmy ze środków tzw. klęskowych. Znaleźliśmy ścieżkę z Dyrektorem ZDP, aby te środki otrzymać na dwie inwestycje, ale nie wiemy czy uda się jeszcze z tej puli coś pozyskać.

Była mowa, że zrobiliśmy przez ostatnie lata tylko dwa remonty obiektów mostowych, to prawda, remonty te były w Kotach i Gardotach. Jednak zdajmy sobie sprawę, kto z Państwa radnych zagłosowałby za remontem mostu, jeżeli do wyboru miałby modernizację jakiejś drogi. Wójtowie także nie chcą do tych inwestycji dokładać. Jedynie w ramach drobnych remontów poprawiamy stany techniczne tych obiektów.

 

Jan Kuczyński – uważam, że Dyrektor ZDP powinien dowiedzieć się jakie priorytety mają wójtowie i burmistrzowie.

 

Przewodniczący Komisji – Jacek Nowakowski – wszystkie wypowiedzi są mądre i trafne, jako były Wójt wiem, że gospodarze danej gminy starają się łagodzić pewne napięcia i rozbieżności, jednak nie ma złotego środka i nie da się pogodzić wszystkich interesów. Doskonale wiemy, że każdy z nas pochodząc z danego terenu, będzie najbardziej zainteresowany inwestycjami na tym terenie. Ludzka mentalność jest właśnie taka.   

Dużo wypowiedzi było takich, że miło się ich słuchało, bowiem zawarte w nich priorytety inwestycyjne dotyczyły interesu całego powiatu. Podczas jednej kadencji nie jest łatwo osiągnąć swoje pierwotne założenia, nie wiem czy większość, ile osób z nas będzie miało jeszcze szansę na reelekcję w następnych wyborach.

Jako Wójt współpracowałem z kilkoma ZDP i z każdym ta współpraca miała pozytywne efekty. Natomiast w jednym harmonogramie nie da się określić całości potrzeb, które jesteśmy w stanie zrealizować. Każdy z nas staje przed dylematami, bo zdaje sobie sprawę, że nie jest w stanie zrealizować wszystkich pilnych potrzeb.

Kiedy współpracowałem z Zarządem Powiatu kwestie dofinasowania były różne: 50 % na 50 %, jednak czasami ja dawałem 100 % a Zarząd robociznę.

Osobiście wnoszę o złożenie projektu na pozyskanie środków z BPPDL przebudowy odcinka drogi powiatowej na odcinku Stara Łomża – Pniewo, na długości gdzie została wykonana ścieżka rowerowa, tj. około 2 km. Uzasadnieniem jest to, że dotychczas UG Łomża poniósł koszty tego zadania w wysokości 100.000,00 zł – opłacenie sporządzenia projektu technicznego. Powiat poniósł koszt 50.000,00 zł. Inwestycja jest już rozpoczęta, ponieważ została wykonana część ścieżki rowerowej. Droga prowadzi przez 5 wsi, a w tamtym rejonie zamieszkuje około 2.000 mieszkańców. Konieczny jest remont tego odcinka, aby poprawić bezpieczeństwo dowozu dzieci do szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich. Jest to także bardzo popularny szlak turystyczny                 i rekreacyjny. M. in. Stanowi dojazd do jedynego w regionie stoku narciarskiego, czyli do Rybna, gdzie w okresie zimowym licznie przyjeżdżają narciarze i turyści, nawet z takich aglomeracji jak Białystok i Warszawa.

Głównym zadaniem tej modernizacji powinno być poszerzenie pasa drogowego i nawierzchni asfaltowej – z 3,5 m do 5 m, na tych odcinkach gdzie droga ma szerokość 3,5 m.

Proszę także o kontynuację budowy chodnika na odcinku Stara Łomża n/rz.  

 

Starosta – Elżbieta Parzych – jako radna także mam zobowiązania wobec wyborców. Poprosiłam Dyrektora ZDP o sporządzenie dokumentów, które Państwo otrzymaliście, obejmujących lata 2009 – 2015, ponieważ w poprzednim Zarządzie Powiatu było trzech członków, którzy są także aktualnie członkami Zarządu, łącznie ze mną. Wobec tego nie odcinam się od tego co było realizowane przez nas w poprzedniej kadencji. 

Gmina Zbójna jest jedyną gminą, która ma wszystkie drogi powiatowe asfaltowe, jednak zrealizowała to w zasadzie wyłącznie własnymi siłami i przy wsparciu środków zewnętrznych. Od Powiatu brała w zarząd drogę powiatową i oddawała ją już wyasfaltowaną. Niestety drogi te już wymagają remontów.

Natomiast odnosząc się do pozycji nr 12 dotyczącej odcinka drogi powiatowej na terenie gmina Zbójna, to kwota którą przeznaczył Powiat na ten cel jest porównywalna do kwoty, którą np. zainwestował na terenie gminy Miastkowo w inwestycje wyszczególnione na stronie nr 1. Przy tym gmina Zbójna otrzymała dofinansowanie z NPPDL i ze środków klęskowych na inne inwestycje i nie mogła partycypować w tych kosztach. 

Nie uważam, że gmina Miastkowo byłaby w jakikolwiek sposób dyskryminowana.

 

Agnieszka Zduńczyk – ja proponowałam jakiś sprawiedliwy,  proporcjonalny podział środków na zadania drogowe.

 

Starosta – Elżbieta Parzych – nie da się tak po równo podzielić środków, ponieważ priorytetem są zadania, które otrzymują dofinansowanie zewnętrzne i do tych inwestycji konieczny jest udział własny.

 

Agnieszka Zduńczyk – powinniśmy tak realizować te zadania, aby nie było sytuacji, że niektóre gminy dokładają do inwestycji 100 %, bo nie ma innego wyjścia.

 

Starosta – Elżbieta Parzych – pragnę poinformować, że Wójt Gminy Piątnica chce w 100 % zapewnić pokrycie udziału własnego w składanych wnioskach do programów pomocowych, jednak nie możemy się na to też zgodzić, ponieważ są inne gminy i na drogi powiatowe w tych gminach także chcemy się ubiegać o dofinansowanie, a np. do NPPDL możemy złożyć jedynie dwa wnioski. Do PROW także nie możemy złożyć tego co byśmy chcieli, tylko to co się kwalifikuje.

Proszę porozmawiać z Radą i Wójtem Gminy Miastkowo, ponieważ na ten odcinek drogi, który chce Gmina realizować najprawdopodobniej nie uda nam się pozyskać środków zewnętrznych, natomiast dokumentacja ma okres swojej ważności. Z PROW i RPO nie będzie szansy, jedynie NPPDL, ale nowe kryteria są takie, że wypełniają je w zasadzie jedynie miejskie drogi.

 

Janusz Świderski Dyrektor ZDP – odnosząc się do pytań pana Dariusza Kossakowskiego pragnę poinformować, że odwodnienia w Niewodowie zostało ponownie zablokowane, ponieważ zmienił się właściciel działki i nowy nie wyraził zgody na wykonanie instalacji odwadniającej. Natomiast Wójt porozumienie wstępne zawarł z właścicielem przylegającej posesji i ma teraz odbyć się określenie warunków, na których będzie można wykonać te odwodnienie. Niestety zostały zmarnowane środki, które były zainwestowane w poprzednie porozumienie. Zastanawiamy się czy regresem nie zażądać zwrotu tych nakładów.

Jeżeli chodzi o Krzewo Nowe to jest to na etapie wydania pozwolenia. Decyzja jest już przygotowana. Jednak nie ma tego zadania wprowadzonego do naszego budżetu.

 

Starosta – Elżbieta Parzych – na ten temat będziemy mieli spotkanie z Wójtem Gminy Piątnica oraz Burmistrzem Jedwabnego. Jednak zdajemy sobie sprawę, że nie mamy możliwości ubiegania się o środki zewnętrzne.

Natomiast na odcinek przez Drozdowo – o długości około 1 km jest złożony projekt do PROW.

 

Janusz Świderski Dyrektor ZDP – jeżeli chodzi o odszkodowanie to dotyczy to wykupu gruntów, nie jest to zawinione przez żadnego urzędnika.

Z kolei odnosząc się do miejscowości Kobylin, to mamy duże problemy z pasem drogowym, są budynki posadowione w pasie, który ma zaledwie 6 m szerokości. Mieszkańcy nie zgodzili się na to, aby wykonać modernizację drogi w poszerzonym pasie drogowym, bo zbyt blisko by przebiegała ich domostw.

 

Agnieszka Zduńczyk – jak będzie wyglądało sfinansowanie dokumentacji na odcinek drogi, o który wnioskowałam?

 

Starosta – Elżbieta Parzych – mamy zaplanowane środki na ten cel, przy tym Gmina proponowała sfinansowanie tego zadania po 50 %. Z tym, że Gmina nie odniosła się do tego, że faktycznie nie ma możliwości ubiegania się o środki zewnętrzne. Proszę o tym przypomnieć Radzie i Wójtowie. Jeżeli podtrzymają swoje zdanie, że mimo to chcą wykonać tę dokumentację to my ją wykonamy. Jednak powinni być świadomi, że po okresie 3 lat ta dokumentacja straci swoją ważność.

 

Agnieszka Zduńczyk – czy w tym roku zostanie wykonana ta dokumentacja, jeżeli będzie taka wola?

 

Starosta – Elżbieta Parzych – w ty roku powinna zostać ukończona.

 

Janusz Świderski Dyrektor ZDP – trzeba mieć świadomość, że ta inwestycja będzie bardzo kosztowna, bowiem wykupy będą stanowić aż około 50 % kosztów.

 

Agnieszka Zduńczyk – Wójt o tym wie?

 

Janusz Świderski Dyrektor ZDP – tak.

 

Agnieszka Zduńczyk – myślę, że przez ten okres ponad 3 lat uda się nam znaleźć źródło na pozyskanie zewnętrznych środków. Ważne aby zacząć coś robić.

 

Wicestarosta – Lech Szabłowski – finasowanie mamy już zapewnione i może warto wrócić do tradycji Wójta Wróblewskiego, który w dużym stopniu pokrywał koszty realizacji inwestycji.

Na dziś wiemy tyle, że wewnętrznych źródeł nie będzie – na 90 % tak to oceniamy, wobec tego musimy zastanowić się co zrobić jeżeli dokumentacja będzie wykonana. To musimy rozważyć oraz przedyskutować na spotkaniu z Radą i Wójtem.

 

Agnieszka Zduńczyk – jest przecież taka możliwość, że projekt będzie skromny, bez kosztownych urządzeń itp., to pozwoli na obniżenie kosztów.

Janusz Świderski Dyrektor ZDP – tak, w standardzie kr 1, rezygnacji z chodników itp., ale wykupy to będą bardzo duże koszty.

 

Kaźmierz Polkowski – chciałbym zaznaczyć, że zakupiony sprzęt za około 1 mln zł znacznie usprawnił naszą pracę i obniżył koszty, np. piaskarka nie musi wracać na bazę, aby ponownie się załadować. Natomiast ścinarka poboczy ścięła 38 km poboczy, już teraz.

Z kolei – jako koordynator w ZDP omówił pracę jednostki po uprawnieniach dotyczących zakupu sprzętu i maszyn drogowych.

Reasumując zaznaczył, że poza usprawnieniem prac znacznemu obniżeniu uległy koszty bieżącego utrzymania dróg.

 

Janusz Świderski Dyrektor ZDP – dodam, że najważniejsze, że ścinarka poboczy profiluje pobocze i powoduje to odprowadzenie wody.

Reasumując podziękował radnym za zakupiony sprzęt za około 1 mln zł, który znacznie usprawnił pracę ZDP i obniżył koszty działalności.

 
Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do przedmiotowego tematu.

 

 

Ad 2 Przewodnicząca Komisji przechodząc do spraw różnych zaproponował zgłaszanie dodatkowych tematów.

 

Zebrani nie wnieśli dodatkowych tematów.  

 

 

 

 

Z kolei Przewodniczący Komisji – Jacek Albin Nowakowski, mając na uwadze brak chętnych do dalszej dyskusji oraz wyczerpanie tematów które zostały przewidziane na wstępie, zakończył 11-te posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego.

 

 

Data powstania: czwartek, 14 lis 2019 15:00
Data opublikowania: czwartek, 14 lis 2019 15:03
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 206 razy