BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Zaproszenie na XXVII Sesję Rady Powiatu Łomżyńskiego


Zapraszam na XXVII Sesję Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 24 sierpnia 2005 roku (środa).Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży przy
ul. Małachowskiego 4. Początek sesji o godz. 10.00.

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie Sesji.
2.Przyjęcie porządku dziennego.
3.Przyjęcie protokołu z XXV i XXVI Sesji Rady Powiatu.
4.Interpelacje i zapytania radnych.
5.Informacja Starosty o pracy Zarządu między Sesjami.
6.Podjęcie uchwały w sprawie limitu wydatków na inwestycję drogową.
7.Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2005 rok.
8.Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2005 rok.
9.Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2005 rok.
10.Podjęcie uchwały w sprawie potwierdzenia kategorii drogi powiatowej nr 1966B (23506) Wizna – Sambory – Sieburczyn – Rutkowskie- Burzyn-Pluty – do drogi 1934B
11.Podjęcie uchwały w sprawie limitu wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne.
12.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży.
13.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2005 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
14. Informacja Komendanta Miejskiego Policji w Łomży o stanie bezpieczeństwa publicznego
i porządku na terenie powiatu.
15.Informacja Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łomży dotycząca realizacji zadań biblioteki powiatowej w roku 2004 zleconych do realizacji przez powiat łomżyński.
16. Informacja Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o sytuacji w zakresie opieki nad dziećmi
z terenu powiatu łomżyńskiego w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo- wychowawczych.
17. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
18. Wolne wnioski.
19. Zamknięcie obrad.


Przewodniczący Rady

Henryk KŁOSIŃSKI
Data powstania: czwartek, 18 sie 2005 09:23
Data opublikowania: czwartek, 18 sie 2005 09:26
Data edycji: czwartek, 18 sie 2005 09:28
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 29 sie 2005 12:13
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1408 razy
Ilość edycji: 1