BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

XXV Sesja Rady Powiatu Łomżyńskiego

odbędzie się w dniu 13 sierpnia 2021 roku (piątek) w sali konferencyjnej (s. 104 parter) Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Początek sesji o godz. 13.00.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie Sesji.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z XXIV Sesji Rady Powiatu.
  4. Informacja Starosty o pracy Zarządu między sesjami.
  5. Interpelacje i zapytania radnych.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2021-2027.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łomżyńskiego na 2021 rok.
  8. Informacja Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Łomży o stanie bezpieczeństwa na terenie powiatu łomżyńskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2020 rok.
  9. Wolne wnioski
  10. Zamknięcie obrad.

                                                                                                                      Przewodniczący Rady

                                                                                                                              Jan Kuczyński

Data powstania: czwartek, 5 sie 2021 12:30
Data opublikowania: czwartek, 5 sie 2021 12:32
Data edycji: piątek, 6 sie 2021 07:23
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 16 sie 2021 10:48
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 142 razy
Ilość edycji: 1