BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Zaproszenie na XXXIII Sesje Rady Powiatu

Serdecznie zapraszam na XXXIII Sesję Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 22 lutego 2005 roku (środa). Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży przy ul. Małachowskiego 4. Początek sesji o godz. 10.00
Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie Sesji.
2.Przyjęcie porządku dziennego.
3.Przyjęcie protokołu z XXXII Sesji Rady Powiatu.
4.Interpelacje i zapytania radnych.
5.Informacja Starosty o pracy Zarządu między Sesjami.
6.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w posiadanie zależne nieruchomości będących w trwałym zarządzie Zespołu Szkół w Marianowie – w trybie bezprzetargowym.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w 2005 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady na 2006 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Powiatu Łomżyńskiego na 2006 rok.
10.Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Muzeum Przyrody w Drozdowie
za 2005 rok
11. Raport Monitoringowy i Ewaluacyjny z realizacji zadań w 2005 roku zawartych w Planie
Rozwoju Lokalnego Powiatu Łomżyńskiego na lata 2004-2006.
12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
13. Wolne wnioski.
14. Zamknięcie obrad.


Przewodniczący Rady
Henryk KŁOSIŃSKI
Data powstania: środa, 15 lut 2006 11:41
Data opublikowania: środa, 15 lut 2006 11:43
Data edycji: piątek, 24 lut 2006 08:59
Data przejścia do archiwum: piątek, 24 lut 2006 09:51
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1401 razy
Ilość edycji: 1