BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR 67/194/09 ZARZĄDU POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO

z dnia: 19 marca 2009 roku
w sprawie: zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2009 rok
Na podstawie art. 188 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm) – uchwala się, co następuje:


§ 1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetu powiatu o kwotę 1.532.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 pkt. A i B.

§ 2. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków w dziale 853 – „ Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, zgodnie z załącznikiem Nr 1 pkt. C.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- dochody ogółem - 19.139.721 zł;
- wydatki ogółem - 20.391.797 zł

§ 4. Uzasadnienie dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 2.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczacy zarządu:
Krzysztof Kozicki

Członkowie Zarządu:
1.Marek Dworakowski
2.Mieczysław Chojnowski
3.Henryk Kłosiński
4.Alfred SzymańskiPliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 26 mar 2009 14:57
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 820 razy