BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR 69/205/09 ZARZĄDU POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO

z dnia: 15 kwietnia 2009 roku
w sprawie: wyrażenia opinii w przedmiocie zaliczenia drogi gminnej do kategorii drogi powiatowej.
Na podstawie art.6a ust.2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Mając na uwadze wniosek Starosty Ostrołęckiego z dnia 23 marca 2009 r. o wyrażenie opinii w sprawie zaliczenia drogi gminnej Ławy - ul. Przemysłowa (do Pekpolu), przebiegającej przez teren Gminy Rzekuń, do kategorii drogi powiatowej, wyraża się pozytywną opinię w przedmiocie zaliczenia drogi gminnej Ławy-ul. Przemysłowa do kategorii drogi powiatowej.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Zarządu:
Krzysztof Kozicki


Członkowie Zarządu:

1. Marek Dworakowski …
2. Mieczysław Chojnowski
3. Henryk Kłosiński
4. Alfred Szymański

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 19 maj 2009 07:34
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 866 razy