BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 71/210/09 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 15 maja 2009 roku
w sprawie: wyrażenia zgody na złożenie wniosku o wygaśnięcie prawa trwałego zarządu

Na podstawie art. 4 pkt. 9, art. 11 ust. 1 oraz art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261 poz. 2603 z późn. zm.), Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§1


Wyrazić zgodę dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Jedwabnem na złożenie wniosku o wygaśnięcie prawa trwałego zarządu do udziału 1/3 w nieruchomości położonej w Jedwabnem, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1072 o pow. 2,4004 ha, dla której jest urządzona w Sądzie Rejonowym w Łomży księga wieczysta KW nr 47 868.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


w.z. Przewodniczącego Zarządu:

Marek Dworakowski- Wicestarosta

Członkowie Zarządu:
1. Mieczysław Chojnowski .
2. Henryk Kłosiński
3. Alfred Szymański
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 19 maj 2009 15:57
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 762 razy