BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA Nr 71/212/09 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 15 maja 2009 roku
w sprawie: zaopiniowania projektu „Planu gospodarki odpadami dla gminy wiejskiej Łomża. Aktualizacja na lata 2008 – 2015”
Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, Nr 153 poz. 1271, z 2003 r. Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 167 poz. 1759, z 2007 r. Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458), art. 14 ust. 7 pkt 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39 poz. 251, Nr 88 poz. 587, Nr 138 poz. 865, Nr 199 poz. 1227, Nr 223 poz. 1464, z 2009 r. Nr 18 poz. 97) Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

Opiniuje się pozytywnie projekt „Planu gospodarki odpadami dla gminy wiejskiej Łomża. Aktualizacja na lata 2008 – 2015”


§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


w.z. Przewodniczącego Zarządu:
Marek Dworakowski - Wicestarosta


Członkowie Zarządu:

1. Mieczysław Chojnowski
2. Henryk Kłosiński
3. Alfred Szymański
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 19 maj 2009 16:01
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 765 razy