BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 72/218/09 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 29 maja 2009 roku
w sprawie: przekazania majątku ruchomego stanowiącego własność Powiatu Łomżyńskiego.
Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) – uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na przekazanie monitora ze Starostwa Powiatowego jako Przekazującym i Regionalnym Ośrodkiem Kultury w Łomży jako Przyjmującym.

§ 2. Przekazanie nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego podpisanego przez przedstawicieli Przekazującego i Przyjmujacego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu:
Krzysztof Kozicki


Członkowie Zarządu
1. Marek Dworakowski
2. Mieczysław Chojnowski
3. Henryk Kłosiński
4. Alfred Szymański
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 3 cze 2009 14:30
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 799 razy