BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR 76/230/09 ZARZĄDU POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO

z dnia: 30 lipca 2009 roku
w sprawie: zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2009 rok

Na podstawie art. 188 ust 1 pkt 1 oraz art. 202 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm. – uchwala się, co następuje:


§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę 183.040 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 pkt A.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę 183.040 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 pkt B.

§ 3. Uzasadnienie dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 2.


§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- dochody ogółem - 20.752.603 zł;
- wydatki ogółem - 22.804.679 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący zarządu:
Krzysztof Kozicki

Członkowie Zarządu:

1. Marek Dworakowski
2. Mieczysław Chojnowski
3. Henryk Kłosiński
4. Alfred Szymański
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 18 sie 2009 14:30
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 728 razy