BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR 84/262/09 ZARZĄDU POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO

z dnia: 30 października 2009 roku
w sprawie: zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2009 rok.

Na podstawie art. 188 ust 1 pkt 1 oraz art. 202 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm. – uchwala się, co następuje:


§ 1.
Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę 555.627,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 pkt A.

§ 2.
Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę 555.627,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 pkt B.

§ 3.
Uzasadnienie dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 2.


§ 4.
Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- dochody ogółem - 22.539.299 zł;
- wydatki ogółem - 24.591.375 zł.

§ 5.
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

§ 6.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczacy Zarządu:
Krzysztof Kozicki

Członkowie Zarządu:

1.MarekDworakowski
2.Mieczysław Chojnowski
3. Henryk Kłosiński
4. Alfred Szymański
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 5 lis 2009 10:12
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 981 razy