BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR 90/284/2010 ZARZĄDU POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO

z dnia: 18 stycznia 2010 roku
w sprawie: zatwierdzenia zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2009 rok.

Na podstawie art. 52 ust 2 i 247 ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ) i w związku z § 10 pkt 4 Uchwały Nr XXIII/111/08 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 19 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu łomżyńskiego na rok 2009 – uchwala się, co następuje:

§ 1 Zatwierdza się przeniesienia planowanych wydatków za okres od 1 października 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku dokonane przez kierowników jednostek budżetowych powiatu łomżyńskiego pomiędzy paragrafami w ramach jednego rozdziału na kwotę 215.180 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Objaśnienia dokonanych zmian zawarte zostały w załączniku Nr 2 .
§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
- dochody ogółem 23.769.483,00 zł
- wydatki ogółem 25.768.628,00 zł
§ 4. Uchwała Zarządu podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół Zamiejscowy w Łomży, w trybie art. 78 ust 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu:
Krzysztof Kozicki

Członkowie Zarządu:

1.Marek Dworakowski
2.Mieczysław Chojnowski
3.Henryk Kłosiński
4.Alfred Szymański

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 9 lut 2010 09:18
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 792 razy