BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR 92/286/10 ZARZĄDU POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO

z dnia: 04 lutego 2010 roku
w sprawie: zmian budżetu powiatu łomżyńskiego
Na podstawie art. 222 ust 4 i art. 259 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1420) – uchwala się, co następuje:

§ 1

Przenosi się z rezerwy budżetowej „oświatowej” kwotę - 1.361,00 zł
z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2
Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- dochody - 19.550.090,00 zł;
- wydatki - 20.945.566,00 zł.

§ 3

Uzasadnienie dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 2.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu:
Krzysztof Kozicki

Członkowie Zarządu:

1. Marek Dworakowski
2. Mieczysław Chojnowski
3. Henryk Kłosiński
4. Alfred Szymański

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 9 lut 2010 09:22
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 818 razy
Ilość edycji: 1