BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA Nr 93/289/10 ZARZĄDU POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO

z dnia: 25 lutego 2010 roku
w sprawie: zmiany regulaminu organizacyjnego Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży.
Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r o samorzadzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz § 65 Statutu Powiatu Łomżyńskiego uchwala się, co następuje:

§ 1

Uchwala się zmianę regulaminu organizacyjnego Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży dotyczącą schematu organizacyjnego i nadaje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 marca 2010 roku.

Przewodniczący Zarządu:
Krzysztof Kozicki

Członkowie Zarządu:
1. Marek Dworakowski
2. Mieczysław Chojnowski
3. Henryk Kłosiński
4. Alfred Szymański
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 4 mar 2010 11:10
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 777 razy