BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA Nr 93/290/2010 ZARZĄDU POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO

z dnia: 25 lutego 2010 roku
w sprawie: udzielenia upoważnienia do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatu Łomżyńskiego
Na podstawie art. 48 ust.2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 z późn.zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

1.Upoważnia się Pana Krzysztofa Kozickiego – Starostę Łomżyńskiego do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatu Łomżyńskiego w zakresie obsługi technicznej umów cywilno-prawnych i innych czynności z tym związanych, a dotyczących utrzymania oraz eksploatacji budynku Starostwa Powiatowego w Łomży, a także do dokonywania czynności bankowych w granicach tego upoważnienia poprzez umocowanie do podpisywania wszelkich operacji bankowych.
2.Uszczegółowiony wykaz czynności będący przedmiotem upoważnienia jest określony w porozumieniu zawartym w dniu 6 czerwca 2006 r. pomiędzy Powiatem Łomżyńskim a Zakładem Obsługi Starostwa Powiatowego w Łomży.
.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący zarządu:
Krzysztof Kozicki

Członkowie Zarządu:
1. Marek Dworakowski
2. Mieczysław Chojnowski
3. Henryk Kłosiński
4. Alfred Szymański

Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 4 mar 2010 11:12
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 756 razy