BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA Nr 93/291/2010 ZARZĄDU POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO

z dnia: 25 lutego 2010 roku
w sprawie: upoważnienia Sekretarza Powiatu do składania w imieniu powiatu oświadczeń w sprawach majątkowych

Na podstawie art. 32 ust.1 i art. 48 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 z późn.zm.) oraz § 73 ust.1 Statutu Powiatu Łomżyńskiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr IV/19/98 Rady Powiatu Łomżyńskiego w dnia 29 grudnia 1998 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Łomżyńskiego (Dz.Urz.Woj.Łomż. Nr 26, poz.238 z późn.zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Upoważnia się Pana Wiesława Jemielitego – Sekretarza Powiatu do składania w imieniu powiatu oświadczeń w sprawach majątkowych.

§ 2

Oświadczenia, o których mowa w § 1 Sekretarz Powiatu będzie składał łącznie ze Starostą Łomżyńskim, a w przypadku braku takiej możliwości z innym członkiem Zarządu Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu:
Krzysztof Kozicki

Członkowie Zarządu:

1. Marek Dworakowski
2. Mieczysław Chojnowski
3. Henryk Kłosiński
4. Alfred Szymański

Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 4 mar 2010 11:14
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 768 razy