BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 93/295/2010 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 25 lutego 2010 roku
w sprawie: nieodpłatnego przekazania majątku ruchomego stanowiącego własność Powiatu Łomżyńskiego.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) – uchwala się, co następuje:

§ 1.
Przekazać nieodpłatnie Regionalnemu Ośrodkowi Kultury w Łomży, będące w dyspozycji Powiatowego Urzędu Pracy; 1 zestaw komputerowy, 1 drukarkę laserową HP i 1 drukarkę kolorową HP.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowgo Urzędu Pracy w Łomży.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu:
Krzysztof Kozicki

Członkowie Zarządu:

1. Marek Dworakowski
2. Mieczysław Chojnowski
3. Henryk Kłosiński
4. Alfred Szymański


Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 4 mar 2010 11:24
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 811 razy