BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 94/296/10 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 17 marca 2010 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2009 Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży.
Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.) oraz § 53 ust. 2 pkt 6 Statutu Powiatu Łomżyńskiego stanowiącego załącznik do uchwały nr IV/19/98 Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Łomżyńskiego (Dz.Urz. Woj. Łomż. nr 26, poz. 238 z późn.zm.), Zarząd Powiatu uchwala co następuje:


§1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe za rok 2009 Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży, w skład którego wchodzą:

1.Bilans na dzień 31 grudnia 2009 r. zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 122.428,40 zł.
2.Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r., wykazujący
wynik finansowy – zysk – 23.944,05 .
3.Informacje dodatkowe.

§2

Zysk zwiększy fundusz instytucji.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu:
Krzysztof Kozicki

Członkowie Zarządu:
1. Marek Dworakowski
2. Mieczysław Chojnowski
3. Henryk Kłosiński
4. Alfred Szymański


Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 22 mar 2010 14:13
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 780 razy