BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR 94/298/10 ZARZĄDU POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO

z dnia: 17 marca 2010 roku
w sprawie: zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2010 rok
Na podstawie art. 204 i 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z poźn. zm) – uchwala się, co następuje:


§ 1.
Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę 18.150 zł zgodnie z załącznikiem
Nr 1 lit. A.

§ 2.
Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę 18.150 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 lit. B.

§ 3.

Uzasadnienie dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 2.


§ 4.
Budżet po dokonanych zmianach wynosi:


- dochody ogółem - 19.789.256 zł;
- wydatki ogółem - 21.184.732 zł.

§ 5.
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

§ 6.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu:
Krzysztof Kozicki

Członkowie Zarządu:
1. Marek Dworakowski
2. Mieczysław Chojnowski
3. Henryk Kłosiński
4. Alfred Szymański
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 22 mar 2010 15:13
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 751 razy