BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR 94 / 300 / 10 ZARZĄDU POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO

z dnia: 17 marca 2010 roku
w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2009 rok

Na podstawie art. 199 ust. 1, pkt 1 i pkt 2 oraz ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.) - Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1.

1)Przyjąć sprawozdanie o wykonaniu budżetu powiatu za 2009 rok, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały

2)Przedstawić sprawozdanie, o którym mowa w pkt. 1 – Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu:
Krzysztof Kozicki

Członkowie Zarządu

1. Marek Dworakowski …
2. Mieczysław Chojnowski
3. Henryk Kłosiński
4. Alfred Szymański
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 22 mar 2010 15:21
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 806 razy