BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 94/301/10 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 17 marca 2010 roku
w sprawie: nieodpłatnego przekazania majątku ruchomego stanowiącego własność Powiatu Łomżyńskiego.
Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) – uchwala się, co następuje:

§ 1. Przekazać nieodpłatnie Lokalnej Organizacji Turystycznej Ziemia Łomżyńska w Łomży, sprzęty będące w dyspozycji Starostwa Powiatowego: 1 biurko, 1 biurko z dostawką, 2 regały, 1 regał z dostawką szklaną, 1 meblościanka, 1 szafa, 2 szafki, 1 nadstawka, 1 krzesło.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Sekretarzowi Powiatu w Łomży.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Zarządu:
Krzysztof Kozicki


Członkowie Zarządu:

1. Marek Dworakowski
2. Mieczysław Chojnowski
3. Henryk Kłosiński
4. Alfred Szymański


Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 22 mar 2010 15:23
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 723 razy