BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 96/306/10 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 15 kwietnia 2010 roku
w sprawie: przyznania nagrody rocznej.

Na podstawie art. 10 ust. 6 ustawy z dnia 3 marca 2000 roku o wynagrodzeniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi ( Dz. U. Nr 26, poz. 306 z późn. zm) oraz § 1 ust. 6 uchwały Nr 51/52/2000 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 28 lipca 2000 r., w sprawie ustalenia zasad wynagrodzenia Dyrektora Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży, ustala się co następuje:
§ 1
Przyznaje się na wniosek Rady Społecznej Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży nagrodę roczną za 2009 dla Dyrektora Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży w wysokości trzykrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia Dyrektora ZPOZ za rok 2009.
§ 2
Tracą moc:
1. §2 uchwały nr 71/211/09 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 15.05.2009r. w sprawie ustalenia wysokości premii za I kwartał 2008r. Dyrektorowi ZPOZ w Łomży,
2. §2 uchwały nr 83/252/09 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 16.10.2009r. w sprawie ustalenia wysokości premii za II kwartał 2008r. Dyrektorowi ZPOZ w Łomży,
3. §2 uchwały nr 85/264/09 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 16.11.2009r. w sprawie ustalenia wysokości premii za III kwartał 2008r. Dyrektorowi ZPOZ w Łomży,
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu:
Krzysztof Kozicki

Członkowie Zarządu:
1. Marek Dworakowski
2. Mieczysław Chojnowski
3. Henryk Kłosiński
4. Alfred Szymański
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 26 kwi 2010 12:02
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 742 razy