BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR 96/308/10 ZARZĄDU POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO

z dnia: 15 kwietnia 2010 roku
w sprawie: zatwierdzenia zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2010 rok.
Na podstawie art. 52 ust 2 i 247 ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm. ) i w związku z § 10 pkt 4 Uchwały Nr XXXI/155/09 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 23 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu łomżyńskiego na rok 2010 – uchwala się, co następuje:

§ 1 Zatwierdza się przeniesienia planowanych wydatków za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 marca 2010 roku dokonane przez kierowników jednostek budżetowych powiatu łomżyńskiego pomiędzy paragrafami w ramach jednego rozdziału na kwotę 469.129 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Objaśnienia dokonanych zmian zawarte zostały w załączniku Nr 2 .

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
- dochody ogółem 20.082.516,00 zł
- wydatki ogółem 22.310.324,00 zł

§ 4. Uchwała Zarządu podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół Zamiejscowy w Łomży, w trybie art. 78 ust 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący zarządu:
Krzysztof Kozicki

Członkowie Zarządu:

1.Marek Dworakowski
2.Mieczysław Chojnowski
3.Henryk Kłosiński
4.Alfred Szymański
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 26 kwi 2010 12:18
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 751 razy