BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA Nr 97/310/10 ZARZĄDU POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO

z dnia: 27 kwietnia 2010 roku
w sprawie: uchwalenia regulaminu organizacyjnego Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży.

Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz § 65 ust.4 Statutu Powiatu Łomżyńskiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr IV/19/98 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 19 grudnia 1998 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Łomżyńskiego (Dz.Urz.Woj.Łomż. Nr 26, poz. 238 z późn.zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Uchwala się regulamin organizacyjny Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Traci moc uchwała Nr 25/48/03 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 10 września 2003 r. w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży zmieniona uchwałami Zarządu Powiatu Nr 106/209/06 z dnia 11 kwietnia 2006 r, Nr 2/2/06 z dnia 13 grudnia 2006 r, Nr 61/175/08 z dnia 30 grudnia 2008 oraz Nr 93/289/10 z dnia 25 lutego 2010 r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu:
Krzysztof Kozicki

Członkowie Zarządu:

1. Marek Dworakowski
2. Mieczysław Chojnowski
3. Henryk Kłosiński
4. Alfred SzymańskiPliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 27 kwi 2010 14:31
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 768 razy