BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR 98/319/10 ZARZĄDU POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO

z dnia: 12 maja 2010 roku
w sprawie: zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2010 rok

Na podstawie art. 222 ust 4 i art. 259 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) – uchwala się, co następuje:

§ 1.

Przenosi się z rezerwy budżetowej „drogowej” kwotę – 109.859,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

Uzasadnienie dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 2.


§ 3.
Budżet po dokonanych zmianach wynosi:


- dochody ogółem - 20.164.930,00 zł;
- wydatki ogółem - 22.392.738,00 zł.


§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.


§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu:
Krzysztof Kozicki

Członkowie Zarządu:
1. Marek Dworakowski
2. Mieczysław Chojnowski
3. Henryk Kłosiński
4. Alfred Szymański

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 25 maj 2010 10:28
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 725 razy