BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 101/324/10 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 18 czerwca 2010 rok
w sprawie: wypowiedzenia wysokości opłat za grunt oddany w użytkowanie wieczyste i upoważnienia Starosty i Wicestarosty Łomżyńskiego do dokonania czynności w tym zakresie.

Na podstawie art. 48 ust.1 w związku z art. 32 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2001r. nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 4 pkt. 9, art. 73, ust. 3 pkt. 5, art. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. nr 261, poz.2603 z poźn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Wypowiedzieć wysokość dotychczasowej opłaty rocznej za grunt stanowiący własność
Powiatu Łomżyńskiego, oddany w użytkowanie wieczyste następującym użytkownikom:

1) Justyna Frankowska – dz. nr. 20248/1 o pow. 0,2738 ha,
2) Tomasz i Justyna Frankowscy – dz. nr. 20248/2 o pow. 0,1033 ha,
3) Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży – dz. nr 20248/3, 20248/4, 20248/5 o łącznej
pow. 0,3206 ha.

2. Upoważnić Starostę i Wicestarostę do podpisania wypowiedzeń opłat za użytkowanie wieczyste podmiotom wymienionym w ust.1.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący Zarządu
Krzysztof Kozicki

Członkowie Zarządu:

1. Marek Dworakowski

2. Mieczysław Chojnowski

3. Henryk Kłosiński

4. Alfred Szymański
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 8 lip 2010 12:44
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 724 razy